Kommitté tillsatt att utforma ny hållbarhetsstandard för certifiering

Sammanslagningen mellan Rainforest Alliance och UTZ innebar att organisationen behöver ta fram en gemensam standard. Därför har en kommitté tillsatts för att ta fram en ny standard för vår framtida certifiering.

Annonser