Deniyaya Estate – före och efter Rainforest Alliance-certifiering

På bara några år har den biologiska mångfalden ökat, vattendrag skyddas och odlingen har en mer kontrollerad avfallshantering.

Annonser

Rainforest Alliance har utbildat 30 000 srilankesiska teodlare i klimatsmarta jordbruksmetoder

En intervju med Rainforest Alliances chef for lokala insatser i Sri Lanka, Giri Kadurugamuwa, om vikten av att ställa om jordbruken för att tackla klimatförändringar.