Världshungerdagen – Hållbara livsmedelssystem för tryggad livsmedelsförsörjning
Jordbruk / Ledare

Världshungerdagen – Hållbara livsmedelssystem för tryggad livsmedelsförsörjning

De flesta av världens fattiga är bönder och de flesta av världens bönder är fattiga. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) är cirka 842 miljoner människor undernärda, det är var åttonde person på planeten. Två miljarder människor får inte tillräcklig näring för god hälsa. Läs mer