Hur kan kaffeindustrin adressera arbetstagares rättigheter?

Hur kan kaffeindustrin stärka arbetstagares rättigheter i producerande länder? Miguel Zamora, Director Markets Transformation på Rainforest Alliance, sammanfattar hur branschen tacklar frågan under USA-konferens.

Annonser