Framgångsrikt klimatarbete bland kaffeodlare i Oaxaca, Mexiko

Klimatförändringar utgör ett allt större hot för kaffeodlare. Varmare klimat och förändrade nederbördsmönster ökar risken för angrepp av skadedjur och svampar och påverkar både den känsliga arabicabönans kvalité och skördarnas storlek. I Oaxaca området på Mexikos västkust har boskapsskötsel lett till omfattande avskogning. Tillsammans med tre lokala organisationer arbetar Rainforest Alliance tillsammans med kaffeodlare i … Fortsätt läsa Framgångsrikt klimatarbete bland kaffeodlare i Oaxaca, Mexiko