Rainforest Alliance lanserar app för att sprida klimatsmarta odlingsmetoder

Appen innehåller utbildningsmaterial, filmer, träningsmoduler inom t.ex. klimatsmart odling, skydd av biologisk mångfald, samt arbetarskydd och säkerhet.

Annonser