White Paper om att minska könsskillnader i kakaosektorn

Kakao

Rainforest Alliance har tagit fram ett White Paper om vad vi gör för att öka jämställdheten i kakaoindustrin.

Annonser