Rainforest Alliance-projekt ger familjer i Guatemala tillgång till rent dricksvatten

Rainforest Alliance har hjälpt att installera ett system som tillvaratar regnvatten.

Annonser