Tankar kring Naturskyddsföreningens kampanj för ekologiskt kaffe

I veckan har Svenska Naturskyddsföreningen lanserat sin kampanj för ekologiskt kaffe. Rainforest Alliance tycker det är bra att problematiken med bekämpningsmedel lyfts fram men hade önskad en lite djupare diskussion kring de problem och att lösningen på dessa inte kan reduceras till ekologisk odling. I detta blogginlägg visar på den komplexitet som finns och fördjupa diskussionen kring bekämpningsmedel, klimatförändringar och markanvändning.