”Honey and money” – biodling som alternativ till avskogning

Tillgång till modern utrustning ökar honungsproduktion, underlättar uppsamlingsprocessen och minskar trycket på skogen.

Annonser