Träden ökar tack vare hållbart skogsbruk

Ny rapport visar att träden i Maya Biosphere Reserve ökar för första gången sedan millennieskiftet.

Annonser

Hållbara försörjningsmöjligheter skydd mot skogsbränder och skövling i Guatemala

I Maya Biosphere Reserve i Guatemala har det blivit lönsamt för lokalbefolkningen att skydda skogen eftersom den årligen genererar över fem miljoner US-dollar och skapar tusentals jobb.