”Vi måste se skogen för alla träd”

Vår klimatchef Martin Noponen kommenterar rapporten om 1.5-graderstaket för uppvärmning och pekar på vikten av att fortsätta fokusera på naturliga klimatlösningar som agroforestry.

Annonser