Rainforest Alliance och vatten

The World Water Week i Stockholm är årets viktigaste vattenkonferens. I detta inlägg berättar vi mer om hur Rainforest Alliance skyddar vattenresurser.

Annonser

Rainforest Alliance och Nespresso vidareutvecklar tioårigt samarbete

Rainforest Alliance och Nespresso har samarbetat i 10 år genom AAA- programmet. Odlare som deltar i programmet har 87 % högre nettoinkomst än odlare i kontrollgruppen. Samarbetet med Nespresso kommer att utökas och innefatta nyplantering av inhemska träd och ökat fokus på agroforestry.