Rainforest Alliance stärker sitt certifieringsprogram för kakao

Efter två års arbete lanserar Rainforest Alliance nu ett förstärkt kakaoprogram med mål att driva hållbar utveckling med hjälp av certifiering. Uppdateringar i programmet förbättrar möjligheterna att stärka odlarsamhällen samt att eliminera barnarbete och avskogning från kakaosektorn.

Rainforest Alliances kakaoprogram är världens största initiativ för att driva mer hållbar kakaoodling. Det förstärkta kakaoprogrammet är det första steget i en tolvmånaders utrullningen av organisationens uppdaterade certifieringsprogram för alla grödor.

Det nya certifieringsprogrammet för kakao adresserar ännu tydligare utmaningar kopplade till jordbrukares försörjningsmöjligheter, barnarbete och avskogning. Målet är att förbättra kakaosektorns sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden genom att börja med de miljoner småskaliga kakaoodlare som ansvarar för första steget i kakaoproduktionen.

Rainforest Alliance adresserar avskogningsproblematiken genom att införa krav på varje individuellt certifierad kakaobonde i Västafrika att införa GPS-koordinater i vårt system. Det gör det möjligt för oss att analysera om en odling riskerar att gå in i skyddade skogsområden. Dessutom kan vi då enklare rikta in oss på proaktiva, uppsökande insatser i samhällen som ligger nära viktiga skogsområden.

Certifiering har – inte minst genom all data som samlats in – spelat en avgörande roll för att skapa en mer hållbar kakaosektor. Fram till nu har dock bönderna axlat en stor roll och kanske haft det största ansvaret för att ställa om jordbruket. Nu behöver alla aktörer bidra. Regeringar spelar exempelvis en nyckelroll i att stödja producenter och leverantörskedjor med regleringar som möjliggör diversifierade inkomstkällor, skyddar skogar och adresserar barn- och tvångsarbetesproblematiken. Samtidigt måste företagen vara villiga att betala mer för kakao som har producerats under hållbara förhållanden. Det första steget för att lyckas är att samtliga parter i kakaosektorn accepterar och öppet stödjer ett transparent övervakningssystem.

Läs mer om Rainforest Alliances nya certifieringsprogram för kakao.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.