Jordbrukets inverkan på tropisk avskogning – och vad som måste göras

Jordbruksindustrin står för 23 procent av globala utsläpp[1]. Bara energibranschen släpper ut mer. Regnskog motsvarande fyrtio fotbollsplaner skövlas varje minut. Samtidigt är förutsättningar för världens bönder i tropiska områden tuffare än någonsin; efterfrågan på varor som te, kaffe och kakao ökar medan ett förändrat klimatet ger osäkra skördar.

Tiden är knapp för beslutsfattare, lagstiftare, företag, forskare och NGO:er att hitta sätt att mätta nio miljarder människor senast 2030. Vi måste ändra hur mat odlas och samtidigt ha en bebolig planet med ökad biologisk mångfald – en utmaning som Rainforest Alliances chef för avskogningsfrågor, Henriette Walz, nyligen lyfte i tidskriften The Ecologist. Hon pekar på fyra fundamental förändringar som måste göras men också på vikten av att ha strategier som är skräddarsydda för olika råvaror.

Produktion och certifiering
Det har gjorts en rad åtaganden de senaste årtiondet för att utesluta avskogning ur globala försörjningskedjor men enligt Henriette Walz, tar arbetet anmärkningsvärt små steg i odlingsområdena.

Att erkänna den roll som råvaruproduktion har i avskogningsproblematiken är ett första steg i att få företag och producenter att identifiera och eliminera avskogning från sina värdekedjor. Certifiering kan och bör spela en roll här eftersom det erbjuder ett system där producenter uppmanas att använda mer hållbara metoder.

Även om certifieringssystem inte är perfekta ger det tillgång till utbildning, verktyg, digitala resurser, rådgivning och möjlighet för bönder att jämföra sina odlingar. Det gör det också möjligt att spåra produkter, vilket säkerställer att grödor inte odlas på nyligen avskogad mark.

Landrättigheter
Avskogning är inte sällan ett resultat av dåliga styren; olagliga verksamheter, korruption och lokala konflikter vilket blivit extra tydligt i och med bränderna i Amazonas. Med tydliga rättigheter kan samhällen bättre hantera stående skogar som ekonomiska tillgångar och dra nytta av bl.a. hållbart skogsbruk.

Markanvändningsmetoder
En metod, erkänd av IPCC[2], som kan hjälpa bönder i tropiska områden att möta utmaningar kopplat till klimatförändringar är agroforestry (skogsjordbruk). Ta kaffe som exempel. Kaffe kräver en temperatur på mellan 15-30 grader, nederbörd mellan 1500 och 2500 mm per år och relativ luftfuktighet på 70-90 procent; odlingsförhållanden som bara finns på ett fåtal ställen i världen och som flyttas/förändras med förändrade vädermönster.

Skuggträd kan sänka temperaturen på odlingen med upp till 4-6 grader och effekten av ett varmare klimat begränsas. Skuggträd binder mer vatten i jorden, förbättrar jordhälsa och bidrar med näringsämnen när löven faller. Om bönder väljer frukt eller timmerträd skapas också en extra inkomstkälla.

Vad gör Rainforest Alliance för att minska avskogning i tropikerna?

Starka odlarsamhällen
Rainforest Alliance har arbetat med bevarandearbete av tropiska skogar i över 30 år. Vi ser tydligt att den mest effektiva och vetenskapligt beprövade strategin för att skydda skogar från jordbruksutvidgning, olaglig avverkning och gruvdrift är att bygga ekonomiskt hållbara odlarsamhällen. Därför utbildar Rainforest Alliance jordbrukare i bättre odlingsmetoder så de kan få högre avkastning på sina befintliga odlingar, vilket minskar trycket på närliggande skogar. För att stärka entreprenörskraften på landsbygden kan utbildningarna också täcka in företagsledning och marknadsföring

Etiska värdekedjor
Ett av våra största projekt för att eliminera avskogning ur produktionskedjan är lanseringen av Accountability Framework[3] där vi, tillsammans med en rad andra organisationer, ska ”standardisera” företags miljömål. Enkelt förklarat handlar det om att ta fram enhetliga metoder och riktlinjer för att mäta samma sak. I dagsläget kan t.ex. två företag båda säga sig minska avskogning men har i grunden vitt skilda definitioner av vad avskogning är.

Påverkansarbete
Slutligen arbetar Rainforest Alliance för att främja politik som möjliggör en hållbar omställning. Vi agerar expertrådgivare åt företag och statliga organ. För närvarande arbetar vi exempelvis med att säkerställa att EU:s handlingsplan mot avskogning inkluderar politiskt, tekniskt och ekonomiskt stöd för att kunna sjösättas. Vi uppmuntrar EU att utveckla och överväga lagstiftning som kräver att företag identifierar, förhindrar och redogör deras effekter på tropiska skogar. Vårt påverkansarbete kan också inkludera lobbyarbete på nationell nivå för att driva lokala frågor som stärker odlarsamhällen.

 

Foto visningsbild: Sydelle Willow Smith
[1] https://www.ipcc.ch/report/srccl/
[2] https://theecologist.org/2019/sep/27/agriculture-and-deforestation
[3] https://accountability-framework.org/

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.