Jämställda kaffeskördar: kvinnliga odlare saknar tillgång till samma resurser som män

Kaffeodling är på många håll en kvinnodominerande bransch. Enligt International Coffee Organization (ICO) uppgår den kvinnliga arbetsstyrkan i kaffebranschen till cirka 70 %, men kvinnor innehar endast 20-30 % av ledande befattningar.

Världens kvinnliga kaffeodlare producerar i snitt mindre skördar än sina manliga kollegor. De säljer lägre kvantiteter, ofta till ett lägre pris. Studier visar dock att om kvinnliga odlare fick tillgång till samma resurser, skulle de uppnå samma avkastningsnivåer. Så vilka hinder behöver undanröjas?

Kvinnor lika duktiga kaffeodlare men saknar resurser

FN:s mat- och jordbruksorganisation, FAO, skriver i en studie som jämfört kaffeodlingar i Uganda – där kaffe är största exportvaran – att skördar per kaffeträd var lika stora på de odlingar som drevs av män respektive kvinnor. Skillnaden var dock oftast att männen hade tillgång till betydligt större odlingsyta och sålde därmed i snitt tre gånger mer kaffe. Även ICO pekar i en rapport på att kvinnors avsaknad av samma resurser – jordbruksyta, finansiering och kunskap – som männen är en av de största hindren för att uppnå jämställdhet.

Men studien från Uganda visade att det fanns andra parametrar att ta hänsyn till; var kaffet såldes och hur odlaren tog sig dit. Bäst pris för sitt kaffe fick nämligen de ugandiska odlarna genom att sälja på marknaden. För att ta sig dit krävdes en cykel – något som männen på landsbygden i större utsträckning äger.

Markrättigheter och tillgång till odlingsyta är dock det viktigaste medlet för att ge kvinnliga kaffeodlare förutsättningar att öka sina skördar. Idag är skillnaderna stora mellan hur mycket mindre mark kvinnor i snitt äger – från 20 % i Uganda till 40 % i Tanzania. I tillägg behövs förstärkta insatser kopplade till kunskapsöverföring och utbildning för att kunna stärka kvinnors ställning i kaffeproducerande regioner eftersom pojkar i kaffeproducerande länder oftare får gå i skolan. Utbildning är också en grundpelare för att på sikt öka kvinnligt företagande och därigenom kvinnors inkomster i jordbrukssektorn, som globalt sett ligger på en 60-75 % lägre nivå än mäns löner för samma arbete.

Här kan du läsa FAO:s rapport om jämställdhet inom jordbrukssektorn. Studien från Uganda hittar du på sidan 37.

Här kan du läsa om tre kvinnliga kaffeodlare som Rainforest Alliance arbetar nära.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.