Rainforest Alliances uttalande om rådande låga kaffepriser

Internationella kaffepriser har nyligen nått den lägsta nivån på 12 år och enligt representanter från kaffeproducenter i Colombia och Brasilien ligger priserna nu under produktionskostnaderna. Dessa dalande priser får förödande effekter på de 25 miljoner kaffefamiljer världen över, samt på de miljöer i vilka de verkar.

Rainforest Alliance anser att nyckeln till en hållbar och välmående kaffesektor är att producenterna – stora eller små – är ekonomiskt lönsamma verksamheter. För småskaliga odlare kan detta vara skillnaden mellan att kunna ha ett anständigt leverne eller fastna i fattigdom. För större odlingar kan det vara skillnaden mellan att kunna betala ut levnadslöner eller inte. Gemensamt för alla producenter är att en bristande ekonomisk lönsamhet påverkar möjligheten att kunna investera i hållbara jordbruksmetoder, anpassa odlingen till klimatförändringar eller vidta åtgärder för att respektera barn- eller arbetstagarrättigheter.

Orsakerna till det aktuella prisfallet är komplexa och inbegriper alltifrån hur tillgång hanteras, dåligt utformade jordbrukspolicyer samt otillräckligt stöd till odlare. Finansmarknadens spekulationer i kaffeterminer kan också påverka och förvärra prisväxlingar. Trots att den nuvarande priskrisen är synnerligen allvarlig är fluktuerade priser en egenskap för alla råvaror. Långsiktig hållbarhet för producenter är bara möjligt om den uppnås inom det nuvarande marknadssystem som de är beroende av.

Men som det senaste dramatiska prisfallet har visat, är marknaden inte en spelplan med lika villkor. Producenterna tar en oproportionerligt stor risk och saknar ofta kunskap och tillgång till verktyg för att hantera dessa risker. Detta gör att de påverkas snabbare och mer dramatiskt när marknadspriset växlar. Prisvolatiliteten innebär ofta att producenter inte kan göra de långsiktiga investeringar som behövs för att införa hållbara jordbruksmetoder. Samtidigt som de inte heller enkelt kan lämna kaffemarknaden och söka andra försörjningsmöjligheter.

Det är därför viktigt att alla aktörer i försörjningskedjan åtar sig ett långsiktigt och systemiskt ansvar att inte bara förbättra priserna utan också låta producenter bygga resiliens mot fluktuerade marknader samt att öka produktiviteten (lönsamhet genom effektivare odlingsmetoder).

Vi uppmanar kaffesektorn att vidta åtgärder idag för att säkerställa att det kaffe vi alla tycker om inte produceras på bekostnad av producentens försörjning. Vi tror att inköpare, rosterier och återförsäljare måste anpassa sitt sätt att göra affärer.

Rosterier och inköpare måste ändra sina upphandlingsmetoder för att säkerställa att producenterna får rättvist betalt för sin grödor inom skälig tid. Betalningsvillkor som idag kan vara så långa som 200 dagar innebär att producenter inte kan inte planera, investera hållbart eller lägga undan pengar till när priser sjunker. Detta är exploaterande, omodernt och orättvist och bör sluta. Dessutom kan åtaganden till långsiktiga relationer med producenterna hjälpa dem att planera för framtiden samt skapa ett mer jämlikt förhållande mellan aktörer i försörjningskedjan genom att förtroende och kunskap byggs. Ett långsiktigt inköpsavtal skulle också möjliggöra en klausul som hänvisar till ett minimipris kopplat till produktionskostnaden utifrån producentens särskilda situation.

Regeringar och företag bör öka sina investeringar i producenternas hållbarhet. Producenter behöver mer stöd från sina regeringar för att bli hållbara; till exempel genom att införa hållbara jordbruksmetoder, få tillgång till finansiering och att öka resiliens genom diversifierade intäktskällor.

På Rainforest Alliance är vi fast beslutna att fortsätta arbetet med producenter och att föra hela försörjningskedjan mot en mer hållbar kaffesektor. Vi arbetar med rättvisare fördelning i hela värdekedjan och stärker producentens ställning för att de ska kunna förespråka det stöd och de politiska åtgärder som gör att de kan bli hållbara. Samtidigt fortsätter vi att vädja industrin att gynna hållbart certifierat kaffe framför konventionellt producerat kaffe för att stödja odlare och bidra till att skapa en hållbar kaffesektor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.