Deniyaya Estate – före och efter Rainforest Alliance-certifiering

Som för så många teproducerande länder, har klimatförändringar försvårat odlingsmöjligheterna på Sri Lanka – ett land helt beroende av export. Rainforest Alliance introducerar därför klimatsmarta odlingsmetoder för att stärka odlingarnas resiliens. “Fler odlingar behåller nu exempelvis gröntäcke och vi har sett att det leder till att de blir mindre sårbara för extrem torka. Kortfattat dör färre tebuskar”, säger Koen den Braber, ansvarig för Rainforest Alliances teverksamhet i Asien.

Deniyaya Estate är hem åt 650 arbetare, 17 vattenkällor och 250 hektar djungel

En lång och slingrig väg ömsom grusbelagd, ömsom asfalterad, leder till Deniyaya Estate beläget i Matara-distriktet i Sri Lankas södra provins. Förutom sina teodlingar är området kanske mest känt för regnskogsområdet Sinharaja som sedan 1988 finns på UNESCO:s världsarvslista.

Teodlingen är hem åt 650 arbetare, 17 vattenkällor och 250 hektar djungel. Totalt arbetar 3600 personer på något vis för odlingen. 50 % av allt te kommer från småskaliga odlare och ofta genom en s k profit share model – där en del av marken lånas ut till byns invånare så att de kan odla te som sedan köps av Deniyaya Estate. ”Jag vill att de ska känna ägarskap”, säger Mr. Madhura, platschef för Deniyaya Estate.

Deniyaya Estate
Certifierat och ocertifierat te skiljs åt med hjälp av olika färger på plastlådor inne i fabriken. De gula innehåller ocertifierat te och de gröna innehåller Rainforest Alliance-certifierat te.

Teodlingen Rainforest Alliance-certifierades 2015. På knappt tre år framhåller Mr. Madura tre väsentliga förändringar:

  1. Förbättrad biologisk mångfald. Odlingen har betydligt fler fåglar och fjärilar
  2. Förbättrat skydd för de vattenkällor som rinner genom odlingen och som förser byns invånare med dricksvatten
  3. Kontrollerad avfallshantering i och omkring odlingen. Även byns invånare får säckar så att varje hushåll kan källsortera.
Deniyaya Estate
Innan Rainforest Alliance-certifieringen slängdes skräp överallt på odlingen. Nu finns det sorteringskärl uppsatta på olika ställen.

Efter certifieringen används knappt några kemikalier längre. Odlingen har byggt upp motståndskraft mot t.ex. torka och angrepp av växtsjukdomar tack vare hållbara jordbruksmetoder. ”Sedan Rainforest Alliance kom in i bilden har vi betydligt mer gröntäcke på marken. Tidigare tog vi bort gräs från t.ex. vägarna i odlingen vilket skapade en ökad risk för erosion. Vi har nu också buffertzoner och skuggträd”, säger Mr. Madhura och stannar bilen för en förbipasserad påfågel. ”Påfåglar håller ormarna borta från odlingen”, skrattar han.

Deniyaya Estate
Bakom två låsta dörrar förvaras bekämpningsmedel. Men hyllorna i rummet är nästintill tomma.

Idag är ungefär 75 % av allt te från Deniyaya Estate Rainforest Alliance-certifierat. Målet är att uppnå 100-procentig certifiering de kommande åren. Den ekonomiska avkastningen har inte ökat avsevärt sedan odlingen certifierades, men Mr. Madhura framhåller att det inte är rättvist att bara mäta framgång utifrån en finansiell ökning. ”Klimatförändringarna gör att vi står inför helt nya utmaningar. Våra skördar har kanske inte ökat nämnvärt, men det är omöjligt att säga hur mycket vi hade förlorat om vi inte börjat arbeta annorlunda. Det är inte certifieringen i sig som är viktig, utan de metoder som vi har fått genom Rainforest Alliance-certifieringen. Utan dessa är jag osäker på hur länge till vi skulle kunna odla te”, avslutar han.

Deniyaya Estate
Här under rinner en av odlingens vattenkällor som förser byns invånare med dricksvatten. På bild: Mr. Madhura.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.