Klimatsmarta jordbruksmetoder kan säkra framtidens kaffe

Den globala efterfrågan på kaffe ökar samtidigt som varmare klimat och kraftiga regn minskar kaffeskördarna. Klimatförändringarna är ett hot mot av en av världens mest konsumerade drycker.

– Om vi ​​vill kunna dricka högkvalitativt kaffe i framtiden måste jordbruksmetoderna bli mer klimatsmarta, säger Marcel Clement, Director Market Transformation i Europa, Mellanöstern, Afrika och Japan, hos Rainforest Alliance.

Det högkvalitativa Arabica-kaffet, som det mesta ”svenska kaffet” är gjort av, är mycket känsligt för temperaturskillnader. Klimatförändringarna kommer att minska utbudet av kaffe av högkvalitet vilket är ett allvarligt hot mot kaffebranschen både vad gäller tillgång till kaffe och prisökningar. Minskade skördar påverkar samtidigt småskaliga odlares försörjningsmöjligheter och försvårar rekrytering av nästa generations kaffeproducenter.

Varje bär innehåller två frön som kallas för bönor. Foto: David Dudenhoefer

Från kvalitet till kvantitet

På 80- och 90-talet började fler bönder att odla kaffe. Odlingarna expanderade mycket snabbt i kaffeodlande regioner, ofta på bekostnad av träd och skogar som höggs ner. En ökande avskogning i kombination med att kaffe som tidigare odlades i skuggan av träd ersattes av monokulturer, där de skuggande träden huggits ner, gav kortsiktigt högre avkastning. Men det var inte långsiktigt hållbart då monokulturerna minskar kaffeodlingarnas förmåga att stå emot klimatförändringar.

Träd spelar en stor roll i kaffeproduktionen – trädens skugga skyddar kaffebuskarna från klimatförändringarnas effekter, höjer kvalitén och ökar också den biologiska mångfalden i och runt odlingen.

Avskogningen är fortfarande ett stort hot för kaffebönder, då det påverkar det loka klimatet. Men även i ett globalt perspektiv är skogar och träd viktiga då de ger oss syre och lagrar koldioxid, vilket förhindrar att den ackumuleras i atmosfären och värmer planeten.

Säkra kaffe genom klimatsmart jordbruk

Högkvalitativt kaffe kräver vissa förutsättningar som bland annat finns i bergsområden i Latinamerika och östra Afrika. Den globala uppvärmningen påverkar idag några av världens bästa odlingsområden och driver produktionen till länder som producerar stora volymer kaffe – ofta på bekostnad av kvalitet.

För att skydda försörjningen för miljontals kaffebönder och miljön, menar Marcel Clement att klimatsmarta jordbruksmetoder måste spridas till fler. Klimatsmart jordbruk syftar till att ta itu med tre områden: 1) att hållbart öka produktivitet och inkomster; 2) anpassa och bygga motståndskraft mot klimatförändringar och 3) minska utsläpp av växthusgaser där det är möjligt.

– Vi arbetar för att hjälpa jordbrukarna införa hållbara jordbruksmetoder. Miljöaspekten av kaffeodling är en prioritet för oss, men vi måste också se till att det blir attraktivt och lönsamt för nästa generation att välja kaffeodling som karriärväg. Att hjälpa kaffebönder att anpassa sig till klimatförändringen är nyckeln, säger Marcel Clement.

Ur ett konsumentperspektiv betonar Marcel Clement att även om nästan hälften av världens kaffe idag är certifierat eller verifierat, måste hållbart kaffe bli normen. Skandinavien är ett föredöme internationellt men även länder som Tyskland, USA och andra nationer som dricker mycket kaffe måste följa efter. Konsumentens efterfrågan spelar en stor roll i att driva denna omställning.

– Idag har många konsumenter en passion för kaffe. Men de behöver också förstå komplexiteten. En framtida kaffeförsörjning kräver en drastisk förändring av hur vi anpassar jordbruksmetoderna för att möta klimatutmaningarna. Detta kräver finansiering såväl som konsumenternas efterfrågan över hela världen. Och det börjar med val som människor gör varje gång de tar en kopp kaffe, avslutar Marcel Clement.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.