Kakao: Rainforest Alliance sprider klimatsmarta jordbruksmetoder

Klimatförändringar och ohållbara odlingstekniker har, på bara fyra decennier, minskat världens odlingsbara yta för kakao med 40 %. På ön Sulawesi, Indonesien, försvagar torka kakaoträdens motståndskraft mot olika pestsjukdomar, och tros kunna halvera kakaoskördarna på sikt. Det är också ett kritiskt läge för kakaobönderna som nu snabbt behöver implementera klimatsmarta jordbruksmetoder – både för att säkra deras egen försörjning, men även framtidens kakao.

33829178311_06317409ab_zMartin Noponen, chef för Rainforest Alliances klimatprogram, intervjuas om hur klimatsmarta jordbruksmetoder implementeras på certifierade odlingar i Indonesien och Västafrika.

Klimatförändringar är en av vår tids största globala utmaningar som slår hårt på jordbruk och odling av många grödor. Kommer det att finnas choklad i framtiden?

Klimatförändringarna har redan påverkat kakaoproduktionen avsevärt genom t.ex. mer extrema väderförhållanden som längre perioder av torka, mindre regn och nya pestsjukdomar. Allt detta leder till mindre skördar. Rainforest Alliance arbetar med kakaoodlare i Indonesien och Västafrika för att hjälpa dem implementera klimatsmarta jordbruksmetoder som gör odlingarna mer motståndskraftiga, ökar böndernas möjlighet till försörjning och säkrar en framtida tillgång på kakao.

Vad innebär klimatsmart jordbruk, mer konkret?

Klimatsmart jordbruk adresserar risker och behov för hur kakaobönder behöver ställa om sina odlingar för att bli motståndskraftiga mot klimatförändringarnas effekter och samtidigt öka produktivitet och avkastning. Hur detta görs kan variera beroende på region, ekosystem, klimat och gröda men gemensamt är att bl.a. att skapa nya intäktskällor för odlare, exempelvis genom att introducera nya grödor, nya tekniker för kompostering, vattenbesparing, skogsjordbruk (agroforestry) och ansvarfull användning av bekämpningsmedel.

Vad säger odlarna? Kan du ge ett exempel från en odling som förändrats tack vare klimatsmarta jordbruksmetoder?

Bönderna ser tydligt hur klimatförändringarna påverka odlingsmöjligheterna. Ett exempel från Sulawesi är hur kakaoodlaren Syamsuddin började märka att regnperioderna blev kortare och torrperioderna längre. Han berättade hur han fick färre kakaoblommor och odlingen drabbades av allt fler pestsjukdomar. Först trodde han att vädret skulle återgå till det normala, men som en av 8 000 småskaliga bönder som deltagit i Rainforest Alliances klimatprogram, förstod han ganska snart att det förändrade klimatet var något som alla odlare behövde ta i stor beaktning för att säkra framtida skördar.

Studier visar att klimatet i Indonesien kommer att bli ännu mer extremt under kommande år, och södra Sulawesi spås drabbas av stor vattenbrist. Torkan gör kakaoträden mer mottagliga för olika sjukdomar och öns kakaoodlare kan gå miste om så mycket som 50 % av skördarna om de inte snart börjar använda klimatsmarta odlingstekniker.

På Rainforest Alliances utbildningar lär sig Syamsuddin tillsammans med andra bönder om hur kemiska bekämpningsmedel kan öka utsläpp av växthusgaser, och därigenom försämra väderförhållandena som redan hotar deras grödor. Syamsuddin komposterar nu avfall från odlingen, vilken minskar behovet av kemiska bekämpningsmedel. Han använder också mahognyblad och andra växter som är kända för att kunna bekämpa pestsjukdomar som drabbar kakaoträden. Han har grävt diken för att leda bort vatten vid mycket regn och har planterat skuggträd som bl.a. minskar odlingens exponering för sol och därmed torka. Kanske viktigast av allt, Syamsuddin har börjat dela sin kunskap med andra odlare i området och uppmuntrar dem att också implementera klimatsmarta jordbrukstekniker för att världens befolkning ska kunna äta choklad även i framtiden.

Kaffe som växer under skuggträd har bättre skydd mot klimatförändringar. Foto: David Dudenhoefer

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.