9 miljöuttryck att hålla reda på

Det finns en rad olika uttryck och ord som används flitigt i miljörapporteringen i media. Här ger vi en snabb förklaring till uttryck som är extra bra att känna till just nu.

Biologisk mångfald
Jordbruksverket beskriver biologisk mångfald som ett samlingsnamn för all den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på Jorden. Biologisk mångfald i odlingslandskapet handlar både om vilda växter och djur och om odlade växter och jordbrukets husdjur som finns i eller vid odlingen. Biologisk mångfald är en förutsättning för människans överlevnad.

Klimatsmart jordbruk
Klimatsmart jordbruk definieras av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, och handlar i grunden om tre saker; att arbeta för en hållbar ökning av skördar och inkomster, att anpassa och bygga motståndskraft mot ett förändrat klimat, och att minska utsläpp av växthusgaser.

kompostering
Kvinnor i samhället Wamaní i Ecuador använder kompostering som konstgödsel. Foto: Katy Puga

Ekosystem
Ekosystem ett ekologiskt system som innefattar allt levande och dess livsmiljö inom ett specifikt område.

Buffertzoner
Buffertzoner vid exempelvis vattendrag förhindrar bl.a. erosion och att eventuella bekämpningsmedel hamnar i vattnet. Buffertzoner skapar också livsmiljöer i odlingslandskapen, så kallade gröna korridorer, där djur kan förflytta sig. Dessutom skapar dessa obrukade ”skogsmiljöer” hem åt pollinerare, som bin och humlor, vilket i sin tur kan öka den ekonomiska avkastningen på den odlade grödan.

Bufferzon Rainforest Alliance
Här skyddas vattendrag med en bufferzon.

HCV-områden
HCV inom skogs- och jordbrukssektorn står för High Conservation Values och är biologiska, ekologiska, sociala eller kulturella värden som anses vara kritiska på nationell, regional eller global nivå. Det finns sex kategorier av HCV-områden (HCV1-HCV6) som bland annat inkluderar skogar med hotade eller unika ekosystem, skogar med urbefolkning vars traditioner och kulturer måste bevaras, eller skogar med en hög grad av biologisk mångfald. Mer info: https://www.hcvnetwork.org/

Agroekologi
Innebär att man driver jordbruk på ett hållbart sätt som inkluderar miljö, ekonomi och det lokala odlarsamhället.

Skogsjordbruk och Agroforestry
I agroforestry, eller skogsjordbruk, integreras träd och buskar med odling och/eller djurhållning. Det sker antingen genom att träd och andra växter planteras i eller vid jordbruket, alternativt att jordbruk skapas i en existerande skog.

skuggtrad
Kaffe som växer under skuggträd har bättre skydd mot klimatförändringar. Foto: David Dudenhoefer.

Levnadslön och minimilön
Minimilön är den lägsta lön en arbetsgivare får ge enligt lag i ett land. Levnadslön är den lön som täcker levnadskostnader som mat, sjukvård, kläder, hyra och utbildning till sina barn. Fram till i år har det inte funnits en global standard för hur levnadslöner ska beräknas. Inom Global Living Wage Coalition (GLWC) har sex organisationer (inkl. Rainforest Alliance) nu tagit fram den mest detaljerade och genomarbetade metoden för att definiera och jämföra levnadslöner. Innan levnadslön kan implementeras/certifieras i ett område måste beräkningar som definierar områdets levnadskostnader utföras – vilket ofta är dyrt och tidskrävande i fattiga jordbruksområden.

Ekoregioner
Ekoregion, eller bioregion, är ett land- eller vattenområde stort nog att innefatta ett flertal biotyper. Begreppet ekoregion växte fram under slutet av 1990-talet främst för att skapa ett hjälpmedel för planeringen av naturvårdsinsatser.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.