Rainforest Alliance och UTZ går samman och bildar ny starkare organisation

PRESSMEDDELANDE

Den nya organisationen kommer att skapa en gemensam standard för hållbart jordbruk, vilket kommer att förenkla certifieringsprocessen och fortsätta att förbättra levnadsvillkoren för jordbruks- och skogsbrukarsamhällen.

7 JUNI 2017, AMSTERDAM OCH NEW YORK – Rainforest Alliance och UTZ, två av världens största organisationer för hållbarhetscertifiering har meddelat att de avser att gå samman senare i år.

Den nya organisationen, som kommer att heta Rainforest Alliance, kommer att arbeta med miljöproblem och sociala frågor över hela världen, och bekämpa klimatförändringar, skogsavverkning, fattigdom och icke hållbara jordbruksmetoder. Den nya organisationen kommer att skapa en enda global certifieringsstandard vilket kommer att förenkla certifieringsprocessen för odlarna och göra det möjligt för företag att effektivisera sitt arbete med att bygga upp mer ansvarsfulla leverantörskedjor.Den nya organisationen kommer också att arbeta för att underlätta bevarande och skydd av hela landområden i prioriterade områden, från Indien till Indonesien och från Guatemala till Ghana, bland annat genom nya partnerskap.

Ny organisation, ny certifieringsstandard

Framtidens Rainforest Alliance kommer att arbeta för att se till att fler produkter produceras på ett ansvarsfullt sätt, och hjälpa odlare och företag att möta den växande efterfrågan på certifierade produkter.

Den kommande certifieringsstandarden kommer att byggas på det bästa ur de nuvarande Rainforest Alliance/SAN- och UTZ-standarderna och kallas Rainforest Alliance-standarden. Den nya organisationen skapar en enhetlig granskningsprocess för de certifierade företagen.

Detta kommer att underlätta arbetet för företag som vill använda certifiering för att driva förändring och skapa nya arbetssätt i deras leverantörskedjor. Genom att effektivisera certifieringsprocessen hjälper vi också de 150 000 kakao-, kaffe- och teodlare som i dag är certifierade enligt någon av de nuvarande standarderna, lika väl som nya odlare, att slippa den dubbla administrativa börda som det innebär att arbeta med två standarder och två certifieringssystem.

Starkare tillsammans

Genom att anta namnet ”Rainforest Alliance” behålls det starka engagemang bland konsumenter. Genom att dessa två NGO:er nu går samman skapas en stark plattform utifrån vilken vi kan arbeta för att öka efterfrågan på produkter som producerats på ett hållbart sätt.

I den nya organisationen kommer vi att arbeta för att skapa förändring, för att fortsätta skydda vår miljö och för att göra hållbart jordbruk och skogsbruk till norm, i nära samarbete med lokala samhällen, företag och regeringar. Detta är en strävan som redan nu utgör kärnan i UTZ:s och Rainforest Alliances uppdrag.

När de två organisationerna gått samman kommer Han de Groot, nuvarande executive director för UTZ, att bli CEO för Rainforest Alliance. Nigel Sizer, nuvarande president för Rainforest Alliance kommer att utses till Chief Program Officer, Advocacy, Landscapes and Livelihoods.

Det framtida Rainforest Alliance kommer att fortsätta att vara medlem i paraplyorganisationen SAN (Sustainable Agriculture Network) för att där arbeta tillsammans med andra organisationer för att främja hållbart jordbruk.

Citat:Han de Groot, Executive Director, UTZ

”Det arbete vi gör är viktigare än någonsin: klimatförändringar, avskogning, fattigdom och sociala orättvisor hänger nära samman med hur jorden brukas och hur vi producerar vår mat och våra skogsprodukter. Det framtida Rainforest Alliance kommer att kunna nå längre och ha en starkare röst, vilket kommer att stärka våra möjligheter att skydda miljön och göra det lättare för såväl odlare och företag som blivande konsumenter att fatta ansvarsfulla beslut.Vi har många starka samarbeten och stor tillväxt bakom oss – den här nya satsningen kommer att ge oss än större möjligheter att ta oss närmare vårt mål: en värld där hållbart jordbruk är normen.”

Citat:Nigel Sizer, President för Rainforest Alliance

”Våra uppdrag är väldigt lika – vi arbetar för att i nära samarbete med odlare och lokalsamhällen skydda miljön och motverka effekterna av klimatförändringarna globalt.Genom att slå oss samman med UTZ, och fortsätta vårt samarbete med SAN, kan vi göra ett ännu bättre arbete för att förbättra levnadsförhållandena för lokala odlar- och skogsbrukarsamhällen, skydda den biologiska mångfalden och premiera företag som arbetar med hållbarhet.”

Citat: Daniel Katz, Founder and Chairman of the Board för Rainforest Alliance

”Mer än någonsin tidigare behövs nu starkare samarbeten för att vi ska kunna göra vårt yttersta för att skapa en mer hållbar planet. Den här nya alliansen för oss framåt på så sätt att den kombinerar de bästa globala hållbarhetsinitiativen med de bästa standarderna för oberoende tredjepartscertifiering. Vi tror att UTZ, Rainforest Alliance och SAN, genom ett närmare samarbete, kommer att kunna skapa positiva effekter för fler odlare och fler ekosystem över hela världen.”

Citat: Roberto Vélez, CEO, Colombian Coffee Growers Federation

”Den här sammanslagningen är goda nyheter för alla de tusentals colombianska kaffeodlare som är certifierade av både UTZ och Rainforest Alliance. Det kommer att innebära stora fördelar för dem, till exempel att de nu kommer att bedömas utifrån en standard i stället för två, vilket innebär stora besparingar när det gäller kostnaderna för granskningen. Detta bör göra att kaffeodlarna får möjlighet att investera i hållbarhet på ett mer effektivt sätt och öka sina inkomster, vilket bidrar till en bättre hållbarhet även i deras ekonomi. Organisationen Colombian Coffee Growers Federation (FNC) representerar över en halv miljon familjer som odlar kaffe i Colombia.”

Citat: Jason Clay, WWF Senior Vice President, Markets and Food

”Denna förändring skapar möjligheter att hjälpa småskaliga producenter i utvecklingsländerna att få bättre avkastning på sina produkter genom att de globala certifieringsprogrammen harmoniseras och förenklas. Detta bör möjliggöra en snabbare övergång till bättre jordbruksmetoder, liksom en fortsatt tillväxt i produktionen och försäljningen av varor [så som kaffe, kakao, te och bananer]. Jag vill gratulera ledningen i såväl Rainforest Alliance som UTZ till att de lyckats lägga sina olikheter åt sidan för det gemensammas bästa.”

Citat: Andre de Freitas, Executive Director för SAN (Sustainable Agriculture Network)

”SAN välkomnar på alla sätt samgåendet mellan Rainforest Alliance och UTZ. SAN har varit en nära samarbetspartner till Rainforest Alliance under mer än två decennier, vi kommer att delta i styrningen av den nya organisationen och ser fram emot att stödja den under de kommande åren.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.