Har Rainforest Alliances kakaoprogram gett resultat?

Ny studie, som utvärderat insatserna kopplat till Rainforest Alliances kakaoprogram, visar att SAN/Rainforest Alliance-certifierade kakaoodlingar är mer hållbara, produktiva och har högre avkastning än icke-certifierade odlingar. Den här artikeln är en sammanfattning av denna rapport. 

Rainforest Alliance och Sustainable Agriculture Network (SAN) började redan på 1990-talet sprida hållbara jordbruksmetoder genom standarder och certifieringar i kakaobranschen. Vårt kakaoprogram sätter normer för hållbar kakaoodling, kontrollerar att de efterföljs och certifierar de odlingar som möter kraven. Målet är att genom förbättrade odlingsmetoder skapa hållbara försörjningsmöjligheter för kakaobönder samtidigt som bönderna skyddar den biologiska mångfalden.

SAN och Rainforest Alliances kakaoprogrammet har vuxit snabbt under de senaste fem åren. Vid 2016 års slut var strax under en miljon hektar kakaoodlingar i 15 länder certifierade. Totalt kommer över 13 procent av världens kakao från Rainforest Alliance-certifierade odlingar.

När kakaoprogrammet nu varit aktivt i nästan två decennier är det viktigt att utvärdera vad som har fungerat, reflektera kring framgångar liksom utmaningar men främst utreda hur programmet kan förbättras för att fortsätta arbetet mot en mer hållbar kakaoindustri.

Rapporten “Toward a Sustainable Cocoa Sector – Effects of SAN/Rainforest Alliance Certification on Farmer Livelihoods and the Environment” svarar på frågan: vad har effekterna av SAN / Rainforest Alliances kakaoprogram varit på kakaoodlingar, i hushållen och utifrån ett landskapsperspektiv?

Över 13 % av världens kakao kommer från Rainforest Alliance-certifierade odlingar.

170 000 odlingar i fem länder – Elfenbenskusten/Côte d’Ivoire, Ghana, Ecuador, Peru och Indonesien – har analyserats. Rapporten fokuserar på fyra stora utmaningar inom kakaoodling:

1) Bortfall av naturliga ekosystem

Två oberoende studier i Västafrika fann att SAN/Rainforest Alliance-certifierade kakaoodlingar bevarade och/eller återplanterade skuggträd i betydligt högre grad än icke-certifierade odlingar.

2) Låg produktivitet

Flera oberoende studier från Västafrika kunde se att SAN/Rainforest Alliance-certifierade odlingar fick större skördar, högre avkastning och var mer optimistiska för framtiden än icke-certifierade odlingar.

3) Fattigdom och barnarbete

Samtliga certifierade kakaoodlingar uppfyller alla obligatoriska och icke-obligatoriska krav som gäller anställning av minderåriga och ungdomar. Med undantag för en certifierad odling i Ecuador, uppfyllde de också kriteriet om tillgång till utbildning för barn i skolan. Nio av tio certifierade odlingar erbjöd tillgång till sjukvård för bönder, arbetare och deras familjer.

4) Exponering för bekämpningsmedel

Alla certifierade odlingar måste uppfylla de obligatoriska kriterierna för användning av skyddsutrustning samt undvika de 99 förbjudna ämnen. Studien visar att det råder viss skillnad mellan olika länder kring hur odlingarna förhåller sig till de icke-obligatoriska delarna men överlag sker det förbättringar – särskilt i Ghana och Elfenbenskusten. SAN/Rainforest Alliance-certifierade kakaoodlare använder mer skyddsutrustning och har bättre förvaring av kemikalier och bekämpningsmedel än icke-certifierade odlare.

Sammanfattningsvis visar rapporten att SAN/Rainforest Alliance-certifierade kakaoodlingar över hela världen ständigt implementerar metoder som adresserar stora miljö- och socioekonomiska utmaningar. Certifierade odlingar är mer hållbara, produktiva och har högre avkastning än icke-certifierade odlingar.

Men rapporten identifierar också ett par utvecklingsområden där resultaten inte var så starka som man hoppats. En del av detta handlar om att ge ännu bättre stöd och utbildning till odlare i vissa områden. Många av dessa utvecklingsområden kommer dock att förbättras i och med införande av den nya SAN-standarden, som träder i kraft i juli 2017. Där kommer t.ex. ett tidigare icke-obligatorisk kriterium för att hantera pestsjukdomar nu bli obligatoriskt.

Läs rapporten i sin helhet här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.