Nytt liv för globala hållbarhetsmål

FN:s mål för hållbar utveckling, United Nations Sustainable Development Goals (SDG), som antogs 2015, kan ses som en strategisk plan för mänskligheten. De har satt ambitiösa mål – ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga – som ska främja mänskliga rättigheter.

Målen var utformade för att engagera alla medlemsländer – som förväntas integrera SDG i sin politik de kommande 15 åren – att ta itu med bakomliggande orsaker till global fattigdom, ojämställdhet och klimatförändringar.

Rainforest Alliances VD, Nigel Sizer, vet av erfarenhet att de mest fascinerande aspekterna av SDG återfinns i detaljerna. I sin tidigare roll som chef för World Resources Institute Global Forest Program, gav han teknisk input åt SDG utifrån världens skogar. Som vår organisations nya ledare, förklarar han hur Rainforest Alliance är en nyckelspelare i att väcka till liv i visionen om en hållbar framtid.

Nigel Sizer vd Rainforest Alliance
Nigel Sizer vd Rainforest Alliance

Vad är skillnaden mellan SDG och deras föregångare, FN:s Millennium Development Goals (Millenniemålen)?
I Millenniemålen var hållbarhetsaspekter endast uttryckligen adresserat i en eller två av de uppsatta målen, men med SDG ingjuts hållbarhet i nästintill samtliga. Även namnet erkänner vikten av hållbarhet som en byggsten för en rättvisare värld. SDG är en betydligt bättre och mer detaljerad uppsättning mål inom ramen för samma frågor som vi på Rainforest Alliance också fokuserar på.

Av totalt 17 mål, vilka går mest hand i hand med Rainforest Alliances arbete?
Som nämnt är de flesta, om inte alla, mål på något sätt förknippat med Rainforest Alliances insatser, men en del är djupare knutna till vårt arbete än andra. Nummer 15 (liv på land), till exempel, är mycket relevant tillsammans med målen om att skydda och återställa skogar samt hållbar förvaltning av skogar. Det är kärnan i Rainforest Alliances arbete.

Det sista målet är i synnerhet mycket ambitiöst.
Ja! Det finns ett riktmärke om att stoppa avskogningen till år 2020. Det är verkligen ett fantastiskt mål, knutit till ett årtal som ligger nära i tiden. Det skulle till och med vara ambitiöst att sätta detta mål till år 2030, så för dem att sätta 2020 är minst sagt imponerande. Språket i SDG är faktiskt också mer slagkraftigt än det som användes i New York Declaration on Forests, som ansågs mycket djärvt på den tiden.

Är Rainforest Alliances arbete i takt med SDG:s ambitioner?
Om man tittar på det arbete vi gör med Forest Stewardship Council och Sustainable Agriculture Network-standarder, vilka är grunderna för Rainforest Alliance-certifieringen, är dessa standarder tydliga i att kräva noll avskogning. Så när vi är ute och certifierar jordbruk- och skogsprodukter, är vi redan steget före SDG. Alla företags leveranskedjor som är i linje med vår standard går alltså bortom de mål som SDG innefattar. Det arbete vi gör inom samhällsbaserat skogsbruk i Guatemala är också helt i linje med dessa förhöjda standarder. Det förekommer nästintill noll avskogningen i de områden vi arbetar med i och runt Maya Biosphere Reserve.

Vad spelar geografin för roll i hur – eller om – dessa mål uppfylls?
I vissa länder, i tempererade områden, har man redan fått så kallat “net reforestation” med vilket menas att skogar förnyas på gammal och övergiven jordbruksmark. Östra USA, delar av Skandinavien och Nya Zeeland är bra exempel på detta. Dessa länder har alla mycket utvecklade ekonomier. Du har också en grupp av länder som är i ett övergångsskede – länder som exempelvis Costa Rica, som har haft betydande skogsavverkning men som nu håller på att vända. Dessa länder är i ett intressant läge mellan ”framväxande” och ”utvecklade”. För dem, är SDG:s mål inspirerande och fullt genomförbara. Men du har också länder med mycket skogsområden, som Papua Nya Guinea, Surinam, Amazonasregionen och länderna omkring Kongobäckenet som alla har undertecknat dessa mål. För dem kommer det dock eventuellt att bli mer utmanande och de skulle ha stor nytta av både internationell hjälp och lokalt, visionärt ledarskap.

Vilken roll tar Rainforest Alliance med tanke på utmaningarna i dessa länder?
Vad vi behöver göra är att utöka vårt engagemang så att vi kan hjälpa fler av våra samarbetspartners med att förstå vad SDG försöker uppnå. Detsamma gäller för företag, samhällen och länder. Det handlar inte bara om att bli hållbara, det handlar om omvända destruktiva tendenser och att återställa ekosystem i hela världen till att återigen bli välmående. För till syvende och sist är det precis det som Rainforest Alliance handlar om.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.