Så påverkas världens våtmarker av Rainforest Alliances arbete

VåtmarkVad tänker du när vi säger våtmark? Tänker du på kärr, mangroveträd, på att dina stövlar sjunker ner tjock lera och på lukten av frisk luft blandad med varm sol? Tänker du på Florida, där alligatorer regerar överst i försörjningskedjan, eller på myrarna i norra Sverige där knotten svärmar runt ditt huvud om somrarna?

Våtmarker är en av världens mest produktiva ekosystem med stor biologisk mångfald. De finns närvarande i nästan varje land, och liksom snöflingor skiljer sig alla våtmarker från varandra lite grann. Det beror på mängden regn som fallit, liksom på kvaliteten och variationerna på lokal jord, klimat, vegetation – och otaliga andra faktorer. Dessa ekosystem står också under ett konstant hot från främmande arter som inte hör hemma i det lokala ekosystemet, föroreningar och mänskliga ingrepp, för att nämna några.

Rainforest Alliances nya påverkansrapport visar tydligt att vår vision om att ’bevara den biologiska mångfalden och säkerställa en hållbar försörjning genom att omvandla markanvändningsmetoder, affärspraxis och konsumenternas beteende’ har fått effekt. Här är fyra fakta som rör vårt arbete med våtmarker:

  • Det finns en anledning till att grödor måste planteras på ett minimiavstånd från vattendrag nära Rainforest Alliance-certifierade gårdar: Många studier visar att buffertzoner som består av naturlig vegetation längs med vattendrag, bidrar till att förhindra erosion och till att bevara den biologiska mångfalden både på land och i vatten. De minskar också föroreningar vilket gynnar människor som bor nedströms.
  • Kaffeproduktionen behöver inte nödvändigtvis påverka den biologiska mångfalden negativt. På 1970-talet minskade mängden skuggodlat kaffe då många träd på odlingarna höggs ner och man istället tillämpade metoder för att odla i full sol. Nu har lyckligtvis en ny rörelse för skuggodling fått upp ångan. (Skuggodling har varit en del av SAN-standarden i flera år; dess miljömässiga och sociala regler är framtagna av oberoende miljöorganisationer och måste följas av alla Rainforest Alliance-certifierade gårdar). Faktum är att ökad skuggodling kan leda till att ditt kaffe smakar bättre. Träden kan också erbjuda bon för flyttfåglar, till exempel den blåvita skogssångaren, en art som gillar att leva i närheten av kaffeodlingar.
Den blåvita skogssångaren.
Den blåvita skogssångaren.
  • En del av kriterierna i SAN-standarden är att alla naturliga ekosystem som fanns på en gård vid första certifieringen ska bevaras och restaureras. Odlarna måste därför arbeta med naturen, snarare än mot den, för att bevara lokala ekosystem och försörjningsmöjligheter för kommande generationer.
  • Undersökningar på Rainforest Alliance-certifierade gårdar i Elfenbenskusten visar att dessa gårdar genomförde fler vattenskyddsåtgärder än icke-certifierade gårdar. Efter att ha undersökt närliggande vattendrag för erosion och andra ekologiska faktorer, har de certifierade gårdarna visat sig konsekvent prestera bättre än icke-certifierade gårdar.

Statistics about water protection

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.