Så fungerar klimatsmart jordbruk

Solnedgång

På grund av klimatförändringarna måste jordbrukare arbeta på nya, mer klimatsmarta sätt. Men vad innebär klimatsmart jordbruk? Detta är den andra artikeln som bygger på rapporten om effekterna av Rainforest Alliance arbete.

Många odlare jorden över lever redan med effekterna av klimatförändringarna; det blir vanligare med extremt väder, torka, förändrade växtsäsonger och utbrott av skadedjur. Dessa förändringar gör att många jordbrukssamhällen blir instabila. Dessutom äventyras jordbrukarnas möjligheter att försörja sig själva och sina familjer. Kafferost – en svamp som attackerar kaffeplantor – orsakar stor förödelse på gårdar i flera regioner i Guatemala och Honduras. Krisen förvärras av klimatförändringarna.

På samma sätt har kaffebärborren ökat i antal på grund av stigande temperaturer. Kaffebärborren gör att kaffebären inte går att skörda.

Samtidigt är jordbruket en bidragande orsak till utsläppen av växthusgaser, vilka leder till klimatförändringar. Jordbruket och den förändrade markanvändning som det leder till bidrar med upp till 25 procent av alla globala utsläpp av växthusgaser. Det beror främst på avskogning, användning av gödningsmedel och boskapens metanutsläpp.

För att möta dessa utmaningar arbetar SAN och Rainforest Alliance för att få odlare att ställa om till klimatsmarta jordbruksmetoder (Climate Smart Agriculture, CSA). Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), grundar sig CSA på tre pelare:

  • Att arbeta för en hållbar ökning av odlingarnas produktivitet och inkomster.
  • Att anpassa odlingar och bygga motståndskraft mot ett förändrat klimat.
  • Att minska och/eller ta bort utsläpp av växthusgaser.

På fältnivå innebär CSA flera olika strategier och åtgärder som utgår från en helhetssyn på jordbruk som ökar odlingens produktivitet och motståndskraft mot klimatförändringar. Exempel på åtgärder är:

  • Att vattenlagringskapaciteten i marken ökas genom användning av marktäckare, kompostering och andra tekniker.
  • Byte till tork- och sjukdomsresistenta grödor.
  • Anpassade planterings- och skördecykler som följer mönstren i klimatförändringarna.
  • Ökad mångfald av odlade grödor och plantor för att minska den ekonomiska risken om en gröda blir försvinner.
  • Erbjuda bättre utbildning och främja nätverk för lärande mellan lokala jordbrukare som ökar deras kunskaper om spridning av klimatsmarta metoder och anpassningsstrategier.

Dessutom innebär CSA att man vidtar åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och öka lagring av koldioxid i växter och jord. Plantering av frukt- och timmerträd och återplantering av branta sluttningar och vattendrag med naturlig vegetation är några exempel på åtgärder som kan ge tredubbla fördelar. Dels för produktiviteten, och dels för mer variation i försörjningen, samt för att bidra till lagring av koldioxid.

Håll utkik efter nästa bloggpost i vår serie om certifieringarnas inverkan. Där kommer vi att ta en närmare titt på klimatsmart odling i praktiken.

Läs hela rapporten här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.