4 år efter Rainforest Alliance-certifiering – vad hände?

Skrattande familj, odlare

Hur har biologisk mångfald, gårdars produktivitet och lönsamhet påverkats av Rainforest Alliance-certifieringen? Hur har livet för jordbrukare, lantarbetare och deras familjer förändrats?

Rapporten SAN/Rainforest Alliance Impacts Report 2015 undersöker effekterna av organisationernas arbete.

Rainforest Alliance har sammanställt resultatet av nära två dussin vetenskapliga studier, data från SAN:s certifikatdatabas och jämfört revisionsrapporter för 219 certifierade odlingar och grupper av odlingar under åren 2011 till 2014.

Rapporten fokuserar på våra vanligaste certifierade grödor; kaffe, kakao, te och bananer. Den innehåller också en fördjupad analys av sambanden mellan försörjningsmöjligheter, vatten, biologisk mångfald och klimatförändringar.

Fem insikter från rapporten:

  1. Certifierade gårdar tillämpar mer hållbara jordbruksmetoder än icke-certifierade gårdar. Vi jämförde flera grödor och länder, och fann att certifierade gårdar införde hållbara metoder i högre takt än icke-certifierade gårdar.
  1. Certifiering gynnar småskaliga producenter. Rapporten ifrågasätter också föreställningen om att odlare tappar intresset för certifiering om de inte får prispremier för att kompensera certifieringskostnaderna. Detta beror på att odlare som tillämpar SAN-standardens jordbruksmetoder i de flesta fall ökar sin produktivitet och lönsamhet. Odlarna anger att dessa fördelar, tillsammans förbättringar såsom ökad tillgång till utbildning, förbättrad kvalitet på grödorna och mer hälsosam miljö är viktiga skäl till att de vill fortsätta certifiera sina odlingar.
  1. Certifierade gårdar bidrar till att skydda lokala vattenresurser. Åtminstone sju publicerade studier har visat positiva effekter när det handlar om att skydda vattenkvalitén på och runt Rainforest Alliance-certifierade gårdar. Störst förbättringar sågs inom områden som minskad erosion, minskad användning av jordbrukskemikalier och effektivare rening av avloppsvatten.
  1. Certifiering bidrar till livskraftigare ekosystem, inte bara på gårdarna utan även i de omgivande landskapen. Många studier dokumenterar att certifierade gårdar har större mängd skog och ökat djurskydd jämfört med icke-certifierade gårdar. Oberoende studier i Brasilien, Colombia och Etiopien visar att skuggträd, skyddade skogsdungar, och gröna korridorer längs med vattendrag spelar en central roll för att skapa livsmiljöer i odlingslandskapet.
  1. Hållbarhetsarbetet på gårdar som fortsätter att vara certifierade i två år eller mer tenderar att förbättras över tid. Jämförelser av revisionsrapporter från 2011 till 2014 visar att en hög andel avvikelser från SAN-standarden (avvikelser visar mindre hållbara metoder) vid det första certifieringstillfället åtgärdats vid kommande revisioner.

Läs hela rapporten här.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.