Tio fallstudier av företag med samfällighetsskogsbruk

Skogsarbetare vid kooperativ i Guatemala.
Edy Alfonso Gonzalez och Juan Lopez arbetar vid Forescom-kooperativet i Maya Biosphere Reserve i Guatemala. Foto: Sergio Izquierdo

I kölvattnet av klimatsamtalen i Paris pratar många om potentialen för små samhällen som driver skogsbruk för att mildra klimatförändringarna. Rainforest Alliance har just släppt tio fallstudier från vårt arbete med samfällighetsskogsbruk (commuinity forest enterprises, CFE) i Latinamerika.

Dessa visar hur CFE-skogsbruk effektivt kan bevara skogar samtidigt som de förbättrar lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter. Resultaten belyser också att överlämningen av skog till småsamhällen måste kombineras med ett långsiktigt stöd från regering, givare och organ för tekniskt bistånd samt från ansvarsfulla företag som förstår deras fulla potential och ser till att skogarna förblir bevarade.

Fallstudierna, som producerades med stöd från investeringsbanker, undersöker verksamheter i Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua och Peru. I studierna ingår en rad olika företag, från små kooperativ till världens största CFE, från nyetablerade företag till grupper som har varit aktiva i årtionden. Studierna innefattar både tempererade och tropiska skogar och samhällen med både permanent äganderätt och tidsbegränsade koncessioner. Även verksamheter som produceraricke-trävaror (som paranötter) finns representerade i fallstudierna.

Trots olikheterna visar alla genomgående att:

  • CFE kan bli mycket lönsamma och bidra väsentligt till hushållens försörjning.
  • CFE kan bevara skog på samma sätt, eller till och med bättre, än skyddade områden, och kan införa skogsbruk och skörd av icke-trävaror som gör verksamheterna hållbara på lång sikt.
  • CFE kan värna om gemensamma mål och kulturvärden och samtidigt skapa nya strukturer, professionalisera förvaltningen och vara konkurrenskraftiga.
  • CFE kan skapa nya marknader för mindre kända arter och värdefulla produkter. De kan leverera kvalitetsprodukter till mycket krävande marknader.
  • Nya lånemekanismer för CFE kan utvecklas, och CFE-verksamheterna kan framgångsrikt hantera krediter.
Timmer i Guatemala.
Sågat timmer på Forescom-kooperativet som bildades i Guatemalas Maya Biosphere Reserve. Foto: Sergio Izquierdo

Fallstudierna ger också viktig information om exakt vilken typ av stöd som samfällighetsskogsbruk behöver för att uppnå positiva resultat, bland annat:

  • Stödjande rättsliga och institutionella miljöer
  • Fasta sociala grundvalar och administrationskapacitet som växer sig allt starkare
  • Långsiktigt stöd genom teknisk assistans, som överskrider den typiska projektcykeln
  • Länkar till ansvarsfulla marknader
  • Tillgång till finansiering anpassad efter lokala behov

Fallstudierna visar, att när lokalsamhällen har rättigheter, stöd och tydliga ekonomiska incitament att hantera hållbart skogsbruk, kan deras verksamheter hålla tillbaka avskogning och skapa ekonomiska möjligheter för lokalbefolkningen. Med andra ord är samfällighetsskogar kraftfulla verktyg för att hjälpa människorna och planeten att utvecklas tillsammans.

Kvinnor i skogskoncession.
Kvinnor i en skogskoncession i norra Guatemala sorterar ramonnötter. Denna verksamhet ägs och drivs av kvinnor. Foto: Sergio Izquierdo

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.