Näringslivet står i främsta ledet i kampen mot avskogning

16937005395_86aaea7ba2_z

Jeff Hayward, chef för Rainforest Alliance klimatprogram, har inför klimatmötet i Paris skrivit en debattartikel om skogens betydelse för klimatpusslet och FN:s nya hållbarhetsmål. Detta är en förkortad översättning av Jeffs artikel. Texten kan läsas i sin helhet på engelska här.

Efter energi är marksektorn – jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning – den näst största utsläpparen av växthusgaser. Marksektorn står för nästan en fjärdedel av de globala utsläppen, varav cirka 10–11 procent kommer från avskogning och resten från jordbruket. Jordbruk är dessutom den viktigaste drivkraften till avskogning.

Näringslivet har en avgörande roll för att omvandla markanvändningsmetoder i syfte att stoppa avskogningen. Hållbara inköp av mjuka råvaror som odlas på marken avskräcker från att omvandla skog till jordbruksmark och uppmuntrar till en hållbar förvaltning av skogar.

Näringslivet deltog i utformningen av FN’s hållbarhetsmål som bland annat innehåller: hejda avskogningen, bevara, återställa och återplantera skog, och genomföra en hållbar förvaltning av alla typer av skogar till år 2020. Företagen bör ha en större roll i att uppnå målen, vilket också lyftes fram vid ett FN-forum nyligen.

Företagsvärlden fokuserar också som aldrig förr på FN:s klimatprocess. Vd:arna vid 43 av världens största företag, som kallar sig B-laget, manar världens ledare att uppnå netto noll utsläpp till år 2050 i stället för 2100. Tusentals företagsledare samlas i Paris i december för att genomföra åtgärder som ska väcka större medvetande om betydelsen av en klimatöverenskommelse.

Många stora företag har givit enskilda ”avskogningsfria” löften. Femtiotvå företag och förenade regeringar arbetar för att underteckna New York-förklaringen om skogar och har lovat att halvera naturskogsförlusten år 2020 och stoppa den 2030. Genom Consumer Goods Forum, CDP/We Mean Business Coalition, och offentlig-privata Tropical Forest Alliance 2020, har hundratals stora företag förbundit sig att eliminera råvarudriven avskogning från sina leveranskedjor till år 2020. Där är de företag som står för 90 procent av den globala handeln med palmolja inräknade. Men det är viktigt att komma ihåg att dessa avskogningsfria löften inte innebär ett stopp för skogsbruk. Här kan du läsa mer om hur dessa löften kan användas för att stödja en hållbart jord- och skogsbruk.

Oavsett vilka internationella mål eller avtal som beslutas för skogarna, kommer resultatet bara att bli så bra som deras implementering. Det kommer att krävas samarbete mellan olika aktörer på många nivåer, inklusive nationella och lokala myndigheter och det civila samhället, för att förverkliga målen. Men näringslivet har en särskild roll. Deras agerande är avgörande för att stoppa avskogningen.

Jeff Hayward är chef för Rainforest Alliance klimatprogram

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.