Tankar kring Naturskyddsföreningens kampanj för ekologiskt kaffe

8634706305_804f47c1ea_k
Rainforest Alliance-certifierat solkaffeplantage i Brasilien

Användningen av bekämpningsmedel på stora kaffekooperativ i Brasilien står i centrum för Naturskyddsföreningens kampanj för ekologiskt kaffe. Det är bra att de problem som finns på vissa av de stora brasilianska odlingarna lyfts fram. Och Naturskyddsföreningen gör ett viktigt arbete i att skapa intresse för tropiskt jordbruk.

Men utmaningarna som världens kaffeodlare står inför är stora och kan inte reduceras till en fråga om en odling är ekologisk eller inte. Det går heller inte att ställa storskaliga odlingar mot småskaliga, kaffevärlden är mer komplex än så. Detta lite längre inlägg är ett försök att visa på den komplexitet som finns och fördjupa diskussionen kring bekämpningsmedel och klimatförändringar. Låt oss börja med bekämpningsmedel.

Det är lätt att tro att den okontrollerad användning av bekämpningsmedel som är förbjudna här i EU bara är ett problem på stora odlingar i Brasilien. Så är det inte. Användning av bekämpningsmedel är också ett mycket stort problem bland småbrukare i  tropikerna. Där används exempelvis Paraquat och Endosulfan i stora mängder, ofta utan kunskap eller skyddsutrustning, till stor skada för både människor och miljö. Båda ämnena är förbjudna på Rainforest Alliance-certifierade odlingar. Att utbilda odlare och ge dem möjligheten att ställa om och minska användningen av bekämpningsmedel är en viktig del av Rainforest Alliance arbete. Rainforest Alliance certifieringssystem är internationellt erkänt för att ha stränga och väl anpassade regler för kemikalieanvändning både på stora och små odlingar. Du kan läsa mer om det arbetet här.

Storleken på en odling är heller inte den avgörande faktorn för miljöbelastningen, det är jordbruksmetoderna. Flera små odlingar kan på landskapsnivå skapa stora miljöproblem genom skövling, kemikalieanvändning, erosion, utsläpp av växthusgaser och förorenade vattendrag etc. I ett landskapsperspektiv är det möjligt för en stor odling att ha en i jämförelse mindre miljöbelastning.

Beroende på region och vem som äger odlingen odlas kaffe alltså under vitt skilda förutsättningar. Från väldigt stora plantage till småskaliga odlare som får sin huvudsakliga inkomst från några hektar kaffe. De småskaliga kaffebönderna odlar ofta andra grödor för husbehov och där kan kemikalieanvändningen vara ett ännu större problem än på själva kaffeodlingen. Rainforest Alliance-certifieringen täcker alla grödor på odlingen, även de grödor som bara odlas för husbehov.

Men den största utmaningen som jordbrukare i tropikerna står inför är inte användningen av bekämpningsmedel. Det är klimatförändringarna och hur dess konsekvenser påverkar odlarnas möjligheter att försörja sig. Mest utsatta är småskaliga fattiga odlare som i klimatförändringarnas spår redan idag upplever minskade skördar och sämre kvalitet. Det slår direkt mot odlarnas ekonomi, vilket har lett till en utslagning av småskaliga jordbruk som odlar den känsliga Arabica-bönan som det mesta ”svenska kaffet” är gjort av.

Samtidigt som problem växer på produktionssidan skapar det ökade välståndet i världen en ständigt ökad efterfrågan på kaffe. Frågan om peak coffee har diskuterats länge, läs gärna ett inlägg från 2013 på temat, där finns också en video från Al Gores initiativ Climate Reality som ger en intressant inblick i odlarnas situation.

Dessa två trender gör att tillgången på högkvalitativt kaffe från småskaliga producenter minskar. Vi ser inga tecken på att denna trend avtar, snarare tvärtom vilket troligtvis kommer att leda till en ökad produktion i länder som Brasilien.

Rainforest Alliance arbete med småskaliga jordbrukare kretsar allt oftare kring frågor som: Hur kan odlarna i detta område försörja sig i framtiden? Hur länge är det lönsamt att odla gröda x? Räcker det med att ställa om till klimatsmarta odlingsmetoder, eller bör odlaren byta till andra grödor? Hur ser finansieringen för den förändringen ut? I ett projekt med forskningsnätverken CCAFS och CIAT arbetar Rainforest Alliance för att integrera tillämpad vetenskap, certifieringar och investeringar för att sprida klimatsmarta odlingsmetoder bland kakao- och kaffeodlare. I detta arbete är ekologisk odling ibland en lösning, ibland inte. Läs gärna mer om det projektet här.

Så vad ska konsumenten och de kaffeproducerande företagen göra åt den storskaliga produktionen – sluta köpa kaffe från Brasilien? Brasilien är med cirka 30 procent av världsproduktionen världens största kaffeproducent, där finns både  stora och små odlingar. Det skulle inte vara praktiskt möjligt och inte heller önskvärt att ersätta Brasiliens kaffeproduktion med småskalig ekologisk odling i andra länder.

Mycket av det småskaligt odlade kaffet kommer från regioner med stor biologisk mångfald, som exempelvis Etiopien eller höglänta områden i Latinamerika. Odlingarna gränsar ofta mot viktiga skogsområden. En ökad kaffeproduktion där skulle innebära att kvarvarande skogar hotas, vilket i sin tur skulle påverka den biologiska mångfalden och ha en negativ klimatpåverkan. En viktig lösning är att utbilda dessa odlare så de kan få större skördar på sina befintliga odlingar, men det får inte ske till priset av skövlade skogar.

För många av de brasilianska kaffeodlarna är ekologisk produktion inte ett alternativ. De måste istället arbeta med andra lösningar, som självfallet inte ska innefatta användning av bekämpningsmedel som skadar människor och miljö. Men de utmaningar som finns i Brasilien måste lösas där, vi kan inte flytta på dem.

Avslutningsvis, den ekologiska rörelsen är en viktig del för en hållbar livsmedelsproduktion. SAN-standarden som används vid Rainforest Alliance-certifiering förespråkar ekologiska jordbruksmetoder, men det är inget krav. Vi samarbetar med ekologiska organisationer. Exempelvis ackrediterar den ekologiska organisationen IOAS våra kontrollanter. Det finns också gott om odlingar som är dubbelcertifierade.

Problembeskrivningen i Naturskyddsföreningens rapport ”Vem betalar priset för vårt kaffe” är i stora stycken korrekt. Men att i den övriga kampanjen lyfta fram problemodlingar i Brasilien som ett argument för att köpa ekologiskt kaffe är inte en realistisk lösning på kaffeindustrins problem. Ekologiska odlingsmetoder är en del av lösningen men inte den enda.

Det finns en risk att vi i jakten på enkla, engagerande, lättkommunicerade budskap förenklar problematiken så mycket att de föreslagna lösningarna inte gynnar vare sig planeten eller människor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.