Rainforest Alliance stärker biologisk mångfald på kaffeodlingar

Rainforest Alliance arbetar för att bevara biologisk mångfald i odlingslandskapen. Agroforestry är en odlingsmetod som bland annat skyddar mot klimatförändringar

Hur ska vi kunna bevara den biologiska mångfalden på kaffeodlingarna ute i världen? Kaffe odlas på nära 12 miljoner hektar världen över, en yta nästan lika stor som England. För att utbilda jordbrukare krävs samarbeten och noggrann planering. Rainforest Alliance har tillsammans med GEF och UNDP genomfört projektet Bioversity Conservation in Coffee (BCC). Projektet har mellan 2006-2013 inneburit insatser för nästan 900 miljoner kronor.

I Latinamerika brukade kaffe odlas under tak av gammelskog, så kallad agroforestry. När jordbruksproduktionen blev mer intensiv med betande boskap och skogsskövling, utarmades flera ursprungliga skogsområden och många av de skuggande träden i kaffeodlingarna höggs ner. Skuggkaffeodlingar med hög biologiskmångfald ersattes av monokulturer med bara kaffebuskar.

Projektet Bioversity Conservation in Coffee (BCC), på svenska Bevarande av biologisk mångfald för kaffe, har arbetat för att omvandla den globala kaffeproduktionen och därmed förbättra skogarnas återväxt och skydda djurlivet och vattendragen. BCC genomfördes i samarbete med Global Environment Facility (GEF) och United Nations Davelopment Programme (UNDP).

Detta uppnås genom att hjälpa jordbrukarna att förändra sina odlingsmetoder och ställa om från fullsolsodlingar som till större del är beroende av bekämpningsmedel och konstgödsel till mer hållbara odlingsmetoder som lever upp till Rainforest Alliances certifieringskriterier.

Här är några resultat av vårt arbete:

 • Certifierade gårdar i Colombia hade renare vattendrag än icke-certifierade gårdar.
 • Flyttfåglar i El Salvador använder Rainforest Alliance-certifierade kaffeodlingar som rastplatser.
 • I en undersökning av 197 certifierade kaffeodlare i Latinamerika, rapporterade 40 procent att deras odlingar hade blivit mer produktiva som ett resultat av att de följde SAN-standardens sociala och miljömässiga kriterier.
 • Rainforest Alliance-certifierade odlingar i El Salvador ökade sina skördar med 76 procent, jämfört med 22 procent bland icke-certifierade odlingar.
 • Försäljningen av Rainforest Alliance-certifierat kaffe ökade med 400%
 • Den certifierade arealen ökade med 700%

Sjuttio procent av de jordbrukare som uppnådde certifieringen var småbrukare. De hade nytta av vår modell med gruppcertifiering, där flera jordbrukare inkluderas under en certifiering. Det minskar kostnaderna för de enskilda odlarna. Vi har också utvecklat utbildningsmaterial och verktyg som presenteras online, på utbildningsplattformen www.sustainableagriculturetraining.org. Plattformen har 19 kurser som visar vad som krävs för att uppnå SAN-standarden.

4977621476_3fbca84f03_z

Några av de viktigaste lärdomarna med BCC-projektet är:

 • Certifiering är ett viktigt verktyg för att bevara den biologiska mångfalden. För att få så stort genomslag som möjligt måste både stora och små producenter ha möjlighet att certifiera sina odlingar.
 • Att investera i socialt och miljömässigt hållbara odlingsmetoder leder till ökade skördar och förbättrad nettoinkomst. Producenterna behöver fortsatt tillgång till teknisk assistans.
 • Köpare kan uppmuntra producenterna att anta dessa odlingsmetoder genom att köpa certifierade produkter. Handelsföretag kan spela en avgörande roll för att stödja lantbrukare att ställa om till sina odlingsmetoder.
 • Eftersom de destruktiva effekterna av klimatförändringarna blir fler, kommer analysen av klimatrisken att vara en viktig komponent i varje projekt. Klimatförändringar är också förknippade med högre risk för sjukdomar, som till exempel kafferost.
 • Icke-statliga organisationer (NGO:s) och utvecklingsorgan kan som partner engagera såväl marknaden som statliga institutioner och andra aktörer. Regeringar kan hjälpa till att skapa en upphandlingspolicy genom reglering.
 • För att få tillgång till en större marknad kan jordbrukare låta sina odlingar certifieras av flera olika organisationer, vilket kan innebära ökad kostnad för kontroller. Ett system där likvärdiga certifieringar kontrolleras vid samma tillfälle, eller benchmarking, kan minska kostnaderna för kontrollerna.

Läs hela rapporten här.

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.