Tio anledningar till varför certifieringar fungerar

6966603506_a93360e299_zKonsumenterna har en uppsjö av certifieringsmärken att välja mellan när de gör sin veckohandling, men gör verkligen dessa etiketter någon skillnad? När det gäller Rainforest Alliances märkning är den lilla gröna grodan en försäkran om att produkten eller ingrediensen har kommit från en certifierad gård som skyddar miljön och rättigheterna för odlarna och deras familjer.

Så fungerar det? Ja, och här är tio skäl att följa grodan och att välja certifierade produkter:

  1. Det är högre löner, bättre utbildning och säkrare villkor på certifierade skogsföretag.

En jämförelse har gjorts mellan FSC/Rainforest Alliance-certifierade och icke-certifierade skogsbrukarföretag i Brasilien. Jämförelsen visade att samtliga, 100 procent, av arbetarna på de certifierade företagen försågs med skrivet utbildningsmaterial. På de icke-certifierade fick bara 14 procent tillgång till skrivet utbildningsmaterial. 100 procent av maskinerna på de certifierade verksamheterna hade säkerhetsstrukturer på plats, jämfört med noll procent på de icke-certifierade. Och andelen arbetstagare som tjänar mer än minimilönen på certifierade verksamheter är 97 procent medan samma siffra är 72 procent på de icke-certifierade.

  1. Certifierade kaffeodlingar är bättre på att hantera avfall och bekämpningsmedel. 2012 gjordes en jämförelse mellan certifierade och icke-certifierade gårdar i Colombia. På de certifierade gårdarna i har medarbetare i betydligt högre omfattning tillgång till utbildning ibland annat första hjälpen och i säker användning av bekämpningsmedel. Användningen av skyddsutrustning är också betydligt högre.. De hade också specialiserade lager avsedda för kemisk lagring, personalutbildning i första hjälpen och i spridning av bekämpningsmedel. Dessutom var gårdarna bättre på att använda septiska tankar och på att samla in fast avfall.
  1. Skolnärvaron är högre hos barn på Rainforest Alliance-certifierade verksamheter. I ovan nämnda studie jämförs även skogsverksamheter i södra Brasilien, och det visade sig att 85 procent av barnen på FSC/Rainforest Alliance-certifierade skogsområden gick i skolan. På icke-certifierade verksamheter gick bara 15 procent av barnen i skolan.
  1. Certifiering gynnar skogsarbetare och samhällen. En studie som gjordes 2011 av FSC/Rainforest Alliance-certifierade skogar nära UNESCOS världsarvsregion, har det visat sig att certifierade skogsföretag har varit betydligt bättre på att behandla frågor om löner, säkerhet och arbetsvillkor. De har också hjälpt till att främja lönsamheten i det omgivande samhället genom att handla lokalt och anställa fler.
  1. Certifierade kaffeodlingar förbättrar rikedomen och mångfalden av arter som lever i jorden. Colombias Rainforest Alliance-certifierade kaffeodlingar visade sig ha genomgående högre rikedom och mångfald av underjordiska leddjur än icke-certifierade gårdar. Dessa arter – till exempel spindlar, kvalster och fästingar – är känsliga för jordens textur, struktur och bördighet, och dessa arters närvaro är en indikator på markens tillstånd.
  1. Certifierade gårdar skyddar stora apor och andra däggdjur. En studie av sju timmerföretag i Gabon i Centralafrika visar att FSC-certifierade företag erbjuds bättre skydd för vilda djur. Gårdarna genomför 86 procent av bästa praxis, medan icke-certifierade företag genomför endast 29 procent.
  1. Certifierade gårdar minimerar erosion och skyddar vattendrag. En studie av kakaofarmer från 2012 i Elfenbenskusten visade att certifierade gårdar implementerade mer åtgärder för att skydda vatten än icke-certifierade gårdar. När vattendrag som flödade genom dessa gårdar undersöktes för tecken på erosion, blev mätresultaten genomgående bättre på de certifierade gårdarna än på de icke-certifierade.
  2. Certifierade skogsverksamheter ökar sin lagring av kol och minskar avskogningen. I Peténregionen i Gualtemala var avskogningen 20 gånger lägre på FSC-certifierade områden än i angränsande naturskyddsområden.
  1. Certifierade odlare har bättre stabilitet. I en undersökning av certifierade och ickecertifierade kakaoodlare i Elfenbenskusten var nettoinkomsten avsevärt högre på certifierade kakaogårdar än på icke-certifierade: 3 400 kronor respektive 950 kronor per hektar. Föga överraskande upplever över två tredjedelar av de certifierade odlarna att deras ekonomiska situation hade förbättrats det senaste året, jämfört med en fjärdedel av odlarna på icke-certifierade gårdar. Och slutligen…
  1. Certifiering öppnar möjligheterna för förändringar av stora mått. Tack vare ett system, som är lika noggrant genomfört som det är djupgående, och som har förmågan att föröka sig och överföras mellan olika geografiska områden och kulturer, håller Rainforest Alliance-certifieringen på att förändra hela leveranskedjor, som miljontals småbrukare levererar grödor till. År 2014 hade vårt jordbruksprogram nått ut till 1,2 miljoner producenter som tillsammans täcker 3,5 miljoner hektar. Att alla dessa odlingar följer de stränga kraven i Sustainable Agriculture Networks (SAN) och kontrolleras av oberoende kontrollanter.

Läs mer om hur vi mäter effekterna av vårt arbete och vilken skillnad vårt arbete gör för miljön, för odlarna, deras familjer och omgivande samhällen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.