Jordbrukare i frontlinjen mot den globala vattenkrisen

CNVFre6VAAAjZBU.jpg-large

Jordbruk står för 70 procent av jordens förbrukning av färskvatten. De jordbrukare vi arbetar med håller i nyckeln till en hållbar framtid. Här förklarar Rainforest Alliance vice vd Josh Tostenson på vilket sätt odlarna vi arbetar med håller i nyckeln till en hållbar framtid.

Hur passar vattenbevarande in i Rainforest Alliances arbete?

Vatten har varit i fokus för Rainforest Alliance från dag ett, eftersom jordbruk är den största vattenkonsumenten i världen och står för ungefär 70 procent av användningen av färskvatten världen över. Sättet som gårdarna hanterar vatten på är en integrerad del av en ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Vilka är hoten som jordbruk innebär för vattnet?

Avrinning från jordbruk, oavsett om det är biologiskt (som gödsel), eller jordbrukskemikalier, kan förgifta vattendrag. Hållbara jordbruksmetoder, såsom de vi främjar genom vår Sustainable Agriculture Network-standard, erbjuder enkla, praktiska lösningar, såsom bevarande av stora buffertzoner, företrädesvis planterade med inhemska träd, mellan åkrar och vattendrag. När du tittar på effekterna av vårt arbete, och läser studierna, ser du att vattenkvaliteten ständigt förbättras på gårdar som använder de metoder som vi främjar genom vår utbildning och certifieringsarbete. Dessa effekter är genomgående i alla grödor och geografier.

Om vi tittar framåt, har Rainforest Alliance utvecklat några nya strategier för att stödja odlarsamhällen i landskap där det är ont om vatten?

Ohållbara jordbruksmetoder leder till överkonsumtion av vatten på odlingar, och hotar motståndskraften och lönsamheten för jordbruk i regioner som är känsliga för klimatförändringar. Dessa metoder minskar också mängden vatten som är tillgängligt för andra ändamål än jordbruk.

Så vår nästa riktiga fokusområde när det gäller vatten är att förbättra effektiviteten när vatten används i jordbruk. Klimatförändringar, särskilt den mycket varierade nederbörden, påverkar redan gårdarna. Att bygga upp en klimattålighet innebär att vi måste vara varsamma och använda varje vattendroppe. Att pumpa upp grundvatten för att vattna grödor är till exempel inte hållbart; grundvatten är inte en förnybar resurs. Vi håller på att införa billiga lösningar, som att gräva en sorts diken som löper runt odlingarna; de fångar upp vattnet så att det långsamt sipprar ner tillbaka i marken.

Några exempel på Rainforest Alliances vattenprojekt?

I Rwanda har vi infört lagunsystem runt vissa av kaffetvättstationerna, för att rena avloppsvatten. I Kenya behandlar de tebönder vi arbetar med gråvatten innan det släpps ut i vattendrag. I Oaxaca har vi arbetat med ungdomar i kaffejordbrukssamhällen för att ställa om till agroforestry, då större träd planteras i kaffeodlingen. Kaffebuskarna trivs i skuggan samtidigt som skuggträden stabiliserar mikroklimatet och behåller vattnet i marken.

Varför har vatten blivit ett så hett ämne?

Risken för vattenbrist är en direkt följd av ohållbara jordbruksmetoder, klimatförändringar, och ökad efterfrågan på jordbruksråvaror. Bristen är en av de mest akuta kriser mänskligheten står inför just nu. Ingen av oss kan överleva utan en konsekvent, säker vattenförsörjning. Jordbrukssamhällena vi arbetar med förstår detta bättre än någon annan i världen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.