Vi tar täten i klimatslaget

5446374434_f1daa90fb4_z

Tack vare skogskoldioxidprojekt som kontrolleras av Rainforest Alliance kunde 15 miljoner ton växthusgasutsläpp undvikas under 2014. Det motsvarar att hålla 4,4 miljoner bilar borta från vägarna. Våra utsläppsbesparingar mer än fördubblades under 2014. Här är andra positiva effekter av våra klimatprogram:

  • 60 skogskoldioxidprojekt: Så många skogskoldioxidprojekt hade uppnått en Rainforest Alliance-certifiering eller validering i slutet av 2014. Projekten omfattar totalt 4,3 miljoner hektar av skogsmark i 25 länder. Hit räknas nio nya projekt och en 57-procentig utbyggnad av landareal sedan 2013.
  • 1 400 intressenter inom ledarskap: Så många intressenter engagerade vi under 2014. Vi engagerade dem genom 88 olika utbildningar inom miljömässigt och socialt ledarskap i Mexiko, Colombia, Ecuador, Guatemala och Peru. Utbildningen omfattade skonsam avverkning, metoder för att bekämpa skadeinsekter, bästa praxis inom boskapsuppfödning, klimatsmarta jordbruksmetoder, undervisning i klimatförändringar för lärare, med mera.
  • 500 intressenter inom REDD+1-implementering: Så många intressenter tränade vi under 2014 i REDD+1-implementeringsaktivitieter i Mexiko. Utbildningen täckte bland annat att minimera användningen av växtskyddsmedel, brandhantering, plantvård, klimatsmart jordbruk, praxis för boskapsbetande, sociala och miljömässiga garantier, och mer. REDD+1 står för reduce emissions from deforestation and degradation och innebär insatser för att minska utsläppen från avskogning och skogsförstörelse.
  • 9 000 intressenter inom klimatmedvetenhet: Antalet människor som vi engagerar i utbildningsprogram för REDD+ och medvetenhet om klimatförändringar i Mexiko och på andra håll genom workshops, evenemang och kommunikation om hållbar utveckling.
  • Samarbete med myndigheter: Vi samarbetar med myndigheter och andra institutioner i Mexiko, Colombia, Peru, Guatemala och Ecuador. Vi har hjälpt myndigheterna att forma REDD+ och att följa vår strategi för klimatförändringsutveckling och beslutsfattande. Vi var med och grundade Global Alliance for Climate Smart Agriculture som i september 2014 lanserades vid FN:s generalförsamling i New York.
  • 200 kaffeodlare: Antalet kaffeproducenter i Oaxaca, Mexiko, som förbättrade sin förmåga att anpassa sig till klimatförändringar genom våra koldioxid-kaffeprojekt. De fick träning i klimatsmarta odlingsmetoder, däribland en hållbar hantering av klimatförändringsrelaterade utbrott av Roya (Kafferost), en förödande kaffeväxtsjukdom.
  • 41 300 hektar av betesmark, jordbruksmark och skogsmark: Den totala landareal som i slutet av 2014 hanterades inom förbättrad/hållbar förvaltning i Colombia, Ecuador och Peru, genom Rainforest Alliance projekt Net Zero Deforestation Zones, NZDZ. Vi engagerar oss också i initiativ som stöder netto noll avskogningszoner inom försörjningskedjor för olika grödor. Vi deltog till exempel i tekniska arbetsgrupper, biträdde Perus regering i utvecklingen av Nationella pakten for lagligt timmer, och vi har undertecknat New York-förklaringen för skogarna på FN:s klimattoppmöte 2014.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.