Nio fakta om klimatsmart jordbruk

Idag påverkas många jordbrukare av klimatförändringarnas effekter. Extrema väderhändelser, angrepp av skadegörare, torka och ändrade växtsäsonger hotar särskilt småskaliga odlare som är beroende av sitt jordbruk för sin försörjning.

6792069392_87e2bf1ff7_b
Kaffeodling i Mexiko

Rainforest Alliance främjar klimatsmart jordbruk genom att utbilda och ge tekniskt stöd till odlare. Vårt mål är att odlare ska kunna stå emot klimatförändringarnas effekter, skydda lokala ekosystem, främja mångfald och jämställdhet samt att de blir en positiv kraft i arbetet för en hållbar utveckling.

Men vad innebär klimatsmart jordbruk? Principerna för klimatsmart jordbruk definierades av FAO 2010. Nedan finns några av de viktigaste aspekter av Rainforest Alliance arbete med klimatsmart jordbruk:

1. Klimatsmart jordbruk handlar om livsmedelstrygghet och klimatutmaningar:
– Det hjälper jordbrukare att klara klimatförändringarna genom att varaktigt öka odlingarnas produktivitet och resiliens.
– Det bidrar till arbetet för att bromsa klimatförändringarna genom att minska och avlägsna utsläpp av växthusgaser
– Det bidrar till att säkerställa hållbara ekonomiska försörjningsmöjligheter för jordbrukare genom att förbättra nationella mål för livsmedelsförsörjning och utveckling.

2. Klimatsmart jordbruk innefattar metoder för att förbättra jordens bördighet, bevara vattenresurser och öka tillgången till vatten.

3. Klimatsmart jordbruk minskar utsläpp av växthusgaser, exempelvis genom att hindra jordbruk och rancher från att expanderar in i skogar, uppmuntra agroforestry i odlingar och trädplantering utanför odlingarna, samt en effektivare användning av gödsel.

4. Att hjälpa jordbrukare att börja odla olika grödor kan bidra till förbättrad livsmedelsförsörjning. Det minskar också den ekonomiska sårbarheten genom att skapa olika inkomstkällor.

5. Rainforest Alliance-certifiering är ett sätt att sprida klimatsmart jordbruk. Hittills är uppskattningsvis 5,2% av världens kaffe, 14,5% av kakao, 14% av te och 20% av den totala exporten av bananer är Rainforest Alliance-certifierade. Detta motsvarar mer än 1,1 miljoner gårdar och 7,5 miljoner hektar jordbruksmark.

6. Ett kriterium för Rainforest Alliance-certifiering är att använda skuggträd i odlingen, så kallad agroforestry. Skuggträden skyddar klimatkänsliga grödor från svängningar i temperatur och nederbörd. De förbättrar också jordkvalitet och binder mer vatten i odlingen.

7. Rainforest Alliance stödjer nyskapande koldioxidprojekt för småskaliga jordbrukare. Projekten gör det möjligt för odlare att sälja utsläppsrätter för den kol som binds på gården, uppmuntrar hållbart jordbruk och hjälper samhällen att anpassa sig till klimatförändringarna.

8. Rainforest Alliance utvecklar också koldioxidprojekt för skogsbruk som kan kombineras med klimatsmart jordbruk. Skogsprojekten stödjer samhällsutvecklingen och förbättrar miljön genom att generera pengar från försäljning av utsläppsrätter och skapa gröna korridorer i landskapet.

9. Genom att etablera kooperativ i odlingsländerna och få ledande livsmedelsföretag att göra åtaganden för att köpa in produkter från klimatsmarta odlingar kan antalet jordbrukare som arbetar med klimatsmart jordbruk i ett område snabbt växa från några hundra till flera tusen.

Klimatförändringarnas konsekvenser för en tryggad livsmedelsförsörjning och försörjningsmöjligheter för ursprungssamhällen är en av våra största utmaningar. Rainforest Alliance arbetar med detta genom utbildning, tekniskt bistånd och certifiering. Genom att samarbeta med alla aktörer längs en försörjningskedja, från odlare till konsument, vill vi främja klimatsmart jordbruk och en hållbar skötsel av våra odlingslandskap. Läs mer här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.