Fortsatt stark framgång för Rainforest Alliance – 2013 i siffror

Under 2013 visade Rainforest Alliance återigen höga tillväxttal inom alla arbetsområden: hållbart jordbruk, skogsbruk, turism, klimat och utbildning i miljöfrågor. Den uppåtgående trenden återspeglar den växande medvetenhet hos såväl producenter, företagsledare och konsumenter om fördelarna med Rainforest Alliances certifiering.

Var fjortonde dag anordnas Farmer Field Schools i de olika byarna. Där kan deltagarna diskutera förändringar och lära sig att förbättra sina arbetsmetoder.
14,5 procent av världens kakao kommer från Rainforest Alliance-certifierade odlingar. Utbildning är en central del av arbetet. Här, en farmer field school i  Ghana.

2013 års framgångar inom hållbart jordbruk

980 000 jordbruk: Det totala antalet jordbruk som är Rainforest Alliance-certifierade. Under 2013 ökade antalet Rainforest Alliance-certifierade jordbruk med 27 procent.

3,2 miljoner hektar odlingsmark: Den totala markytan Rainforest Alliance-certifierade odlingar – en ökning med 37 procent jämfört med år 2012.

15 miljoner människor: Det totala antalet människor (jordbrukare, arbetare, deras familjer och andra invånare i deras byar) som har kunnat dra nytta av de för­bättringar som Rainforest Alliances arbete ger.

14,5 procent av världens kakao: Den mängd kakao som produceras på Rainforest Alliance-certifierade odlingar. 570 000 ton kakao producerades på certifierade odlingar under 2013 – en ökning med 41 procent jämfört med 2012.

14 procent av världens te: Den mängd te som produceras på Rainforest Alliance-certifierade odlingar. 675 000 ton te producerades på certifierade odlingar under 2013 – en ökning med 28 procent jämfört med 2012.

5,2 procent av världens kaffe: Den mängd kaffe som pro­duceras på Rainforest Alliance-certifierade odlingar. 455 000 ton kaffe producerades på certifierade odlingar under 2013 – en ökning med 20 procent jämfört med 2012.

Över 4000 företag: Det antal företag som köper eller säljer produkter från Rainforest Alliance-certifierade odlingar. 600 företag tillkom under 2013.

 

2013 års framgångar inom hållbart skogsbruk

76,1 miljoner hektar skog: Den totala yta av skog i 56 länder som erhållit Rainforest Alliance-certifiering enligt de standarder som fastställts av Forest Stewardship Council® (FSC®).

6,06 miljoner hektar skog: Den yta av skog som erhållit Rainforest Alliance-certi­fiering enligt FSC:s standarder under 2013.

39 procent av den FSC-certifierade marken: Den andel av den FSC-certifierade marken som certifierats av Rainforest Alliance – det största FSC-certifieringsorganet i världen.

2 949 FSC spårbarhetscertifieringar: Det totala antalet spårbarhetscertifieringar (Chain-of-Custody, CoC) som utfärdats av Rainforest Alliance, i 74 olika länder.

37 skogsbruk: Det antal små och medelstora skogsbruk, ägda av ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen, som fått utbildning och tekniskt stöd under 2013. Totalt är det 3 673 hushåll, i 14 olika länder, som är be­roende av skogen för sin försörjning, som fått ta del av detta,.

11 miljoner USD Den mängd pengar som ursprungsbefolkningar och byar – både certifierade och under certi­fiering – tjänat genom försäljning av skogsprodukter under 2013.

 

2013 års framgångar inom klimat

51 koldioxidprojekt: Det totala antalet koldioxidprojekt som verifierats eller validerats av Rainforest Alliance. Projekten berör 2,76 miljoner hektar skog i 23 länder, och 16 nya projekt har tillkommit under 2013.

Utsläpp från 3 miljoner bilar på ett år: Så mycket motsvarar de totala ut­släppen – 14.48 miljoner ton koldioxid – som har kunnat förhindras och bundits genom verifierade koldioxidprojekt.

1 200 odlare och uppfödare: Det antal producenter i Colombia, Mexiko och Peru som fått utbildning i klimatsmarta metoder och hållbar boskapsuppfödning under 2013.

1 700 lärare, lokala ledare och studenter: Antalet människor i Ghana, Mexiko och Peru som under 2013 fått utbildning om klimatförändringar och skogsbrukets påverkan på klimatet genom grunderna i REDD+ (Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus Forest Conservation).

500 regerings- myndighetsanställda: Det antal människor som fått en förbättrad förståelse av klimat­förändringar och REDD+ under 2013.

850 intressenter från ursprungsbefolkningar och byar: Det antal människor som fått utbildning i hur man arbetar med REDD+ och småskaliga skogsbruk i Columbia, Peru och Mexiko.

20 utbildningsprogram om klimatförändring: Det antal utbildningsprogram som Rainforest Alliance utvecklat under 2013 för att underlätta införande av klimatsmarta odlingsmetoder och REDD+ och biologisk mångfald (CCB-standarder)

 

2013 års framgångar inom turism

774 turistföretag: Det totala antalet turist­företag i 10 latinamerikanska länder som har samarbetat med Rainforest Alliance för att införa arbetsmetoder som skyddar miljön och främjar utvecklingen i de lokalsamhällen där de verkar.

55 turistföretag: Det antal turistföretag i Latinamerika som under 2013 fått utbildning och teknisk hjälp från Rainforest Alliance för att ut­veckla och främja arbetsmetoderna hos de lokala turistföretagen.

10 255 hotellanställda: Det antal anställda på veri­fierade hotell i Mexiko som under 2013 fått utbildning i vattenskydd och hållbar turism genom Rainforest Alliances onlineutbildning.

35 internationella och lokala reseföretag: Det antal reseföretag som samarbetar med Rainforest Alliance genom TOPS-initiativet – Tour Operators Promoting Sustainability (ung. Reseföretag för hållbarhet).

 

2013 års framgångar inom utbildning – i siffror

13 676 studenter: Det antal studenter som Rainforest Alliance under 2013 utbildat för att de ska kunna utveckla och främja miljöarbetet lokalt där de bor. Detta inkluderar 5 111 studenter och 234 lärare i New York (staten New York), Newark (New Jersey) och Jacksonville (Florida), och ytterligare 8 565 studenter och 340 lärare i Guatemala, Mexiko och Peru.

19 miljoner besök: Det totala antalet besök på Rainforest Alliances webbplats för onlineutbildning, varav 2,9 miljoner besök gjordes under 2013.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.