Effekter av vårt arbete – Biologisk mångfald

4924120886_5d6912cb80_z
Kapucinapor.

Runt om i världen hotas djurarter av människans intrång i känsliga skogsområden. Sedan 1992 har den biologiska mångfalden i tropikerna minskat med 30 procent1. Illegal avverkning, expansion av jordbruket och vårdslös turism kan innebära katastrof för människoapor, elefanter och andra stora däggdjur, liksom för fåglar, groddjur och reptiler.

De jordbruk, skogs- och turistföretag som vi samarbetar med, däremot, hjälper till att säkerställa att de sällsynta och hotade arternas livsmiljöer skyddas och motverkar tjuvjakt och andra allvarliga hot. Dessa företag, såväl småskaliga odlare som större företag, följer upp djurbestånden på sina marker och vidtar åtgärder för att skydda och återställa de naturliga områden som utgör de hotade arternas hemmiljö.

Skogar som certifierats av Forest Stewardship Council (FSC) ger skydd åt människoapor och andra stora däggdjur

NaturskyddGenom att använda mer miljövänliga avverkningsmetoder, övervaka all jakt, bevara känsliga boplatser och fruktbärande träd, samt följa de lagar som tillkommit för att skydda hotade arter, lyckas de FSC-certifierade skogsföretagen bättre med att skydda människoapor och andra däggdjur än icke-certifierade företag:

  • FCS-certifierade skogar (och sådana som var på väg att bli certifierade) uppvisade en större förekomst av människoapor än de skogar som sköttes på andra sätt2.
  • En studie av sju skogsföretag i Gabon3 fann att de FSC-certifierade företagen erbjöd ett bättre skydd för djurlivet genom att de tillämpade 86 procent av de utprövade metoderna, medan de icke-certifierade endast tillämpade 29 procent.
  • I Kamerun uppvisade de FSC-certifierade företagen och de företag som arbetade för att bli certifierade en högre förekomst av däggdjur på sina ägor än de som inte var certifierade4.
  • De skogsområden som upplåtits för certifiering inom Deramakot-reservatet i Malaysia uppvisar ungefär samma förekomst av däggdjur som de skyddade områdena5. För vissa större däggdjur var förekomsten till och med större i de certifierade områdena än i de omgivande reservaten.

Stärka attityderna för djurskydd

  • I Acre i Brasilien har skogsbrukskooperativens anammande av FSC-kriterierna inte bara lett till att man kunnat skapa ekologiska korridorer och skydda ekologiskt känsliga områden, utan det har också bidragit till en ökad förståelse bland invånarna om betydelsen av att skydda och bevara djurlivet8.
  • I en studie som omfattade 14 verifierade turistföretag i fem länder uppgav samtliga att deras naturskyddande åtgärder – däribland skyddandet av inhemska växter och djur –- var mycket viktiga för att ge gästerna en upplevelse av högre kvalitet. Tambopata Research Center, en Rainforest Alliance-verifierad turistanläggning i den peruanska delen av Amazonas är ett utmärkt exempel på hur åtgärder för att skydda djurlivet kan bidra till en ännu bättre upplevelse för turisterna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.