Effekter av vårt arbete – förbättrade livsvillkor för kvinnor och barn

Sextio procent av världens barnarbetare (5–17 år gamla) arbetar med jordbruk, i vilket den internationella arbetsorganisationen ILO inkluderar odling, fiske, havsodling, skogsbruk och djurhållning. Fattigdom är den största orsaken till barnarbete, och det förvärras av bristande tillgång till utbildning. I världens landsbygdssamhällen är de fattigaste av de fattiga ofta kvinnor och flickor, som oftare får jobb med begränsad social trygghet och där deras rättigheter inte respekteras1.

Kakaoodlaren Christiana Adusei från byn New Agogo i västra Ghana deltar i ett Rainforest Alliance projekt för att starta småsskalig avel av grasscutters.
Kakaoodlaren Christiana Adusei från byn New Agogo i västra Ghana deltar i ett Rainforest Alliance projekt för att starta småskalig avel av rörråttor.

I många länder är det dock vanligt att unga människor på landsbygden arbetar tillsammans med sina familjer. Rainforest Alliance och deras samarbetsorganisationer arbetar för att skydda barnen från att bli utnyttjade och säkerställa att de får tillgång till utbildning. Samtidigt tillåts de fortsätta att bidra till familjens inkomst när det är nödvändigt – så länge det inte sätter barnets hälsa eller välbefinnande på spel.

Större andel barn som går i skolan på Rainforest Alliance-certifierade verksamheter

 • I en jämförelse mellan skogsbruk i södra Brasilien visade det sig att 85 procent av barnen i FSC/Rainforest Alliance-certifierade skogsområden gick i skolan, jämfört med bara 15 procent på ocertifierad mark2.
 • En studie från 2009 visade att barn på certifierade kakaoodlingar i Elfenbenskusten hade 20 procents högre regelbunden skolnärvaro än barn på ocertifierade odlingar – trots att de certifierade odlingarna bara varit certifierade i två år eller mindre. 2011, vid en uppföljning av studien, hade mer än 50 procent av barnen på de certifierade odlingarna uppnått förväntad utbildningsnivå för sin ålder. Som jämförelse hade 13 procent av barnen på de ocertifierade odlingarna gjort detsamma.
 • Fram till i dag har mer än 100 000 barn fått ta emot någon form av utbildningshjälp från Rainforest Alliance-certifierade odlingar, bland annat individuella stipendier, bidrag och/eller skolutrustning som odlingarna har donerat till skolorna.

Fler möjligheter för kvinnor och barn på certifierade odlingar

 • År 2010 publicerades en rapport som studerade mer än 300 kaffeodlingar i Nicaragua. Odlingarna var certifierade enligt tre olika standarder3, och forskarna fann att de Rainforest Alliance-certifierade odlingarna hade den högsta andelen kvinnor involverade i produktionen och i beslutsfattande inom hushållet.4
 • I en separat studie av Rainforest Alliance-certifierade kaffeodlingar i Nicaragua berättade odlarna att barnen efter certifieringen hade fått större möjlighet att söka till universitetet, och kvinnorna hade fått lära sig mer om att driva odlingarna.5

En hållbar turistindustri hjälper barnen och bekämpar sexuellt utnyttjande

 • I Costa Rica gjordes en studie av hotell i Sarapiquí-regionen. Studien mätte hur våra regler efterföljdes av hotellen före och 18 månader efter att de antagit dem, och pekade på tydliga förbättringar. På en skala från 1 till 10 (där 10 är full överensstämmelse med reglerna) hade det genomsnittliga resultatet för hotellen nästan fördubblats, från 4,7 till 8,6, vad gäller området ”Sociokulturella och samhälleliga aspekter”
 • 2010 gjordes en studie (engelska) av företag som deltagit i vårt program för hållbar turism. Den visade att 94 procent hade deltagit i internationella och regionala kampanjer för att förhindra sexuellt utnyttjande av minderåriga.

 

 1. International Labour Organization, Gender Equality in the Rural Sector: The Ever-Present Challenge, March 2, 2012, www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/insight/WCMS_174876/lang–en/index.htm.
 2. Imaflora, Does Certification Make a Difference? Impact Assessment Study On FSC/SAN Certification In Brazil, 2009, http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/Does_certification_make_a_difference.pdf
 3. The 315 coffee farms examined were certified against Rainforest Alliance Certified, Fair Trade or Café Practices standards.
 4. Ruerd Ruben and Guillermo Zúñiga, Benefits of Rainforest Alliance Certification for Coffee Producers: How Standards Compete: Comparative Impact of Coffee Certification in Northern Nicaragua, Radboud University Nijmegen, Centre for International Development Issues, the Netherlands, 2010. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1912270&show=abstract
 5. Sandra K. Znajda, Examining the Impacts of the Rainforest Alliance/SAN Coffee Certification Program: A Summary of Local Perspectives from San Juan del Rio Coco, Nicaragua, Dalhousie University, Canada, bib. entry 0092, 2009.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.