Världspremiär för Rainforest Alliance-certifierad mjölkgård

Rainforest Alliance arbete för att förbättra boskapsproduktionen i tropikerna fortsätter. I Costa Rica har en mjölkgård för första gången blivit Rainforest Alliance-certifierad.

Mjölkgården ägs av forskningscentret Catie (Tropical Agriculture Research and Higher Education Center) som arbetar med landsbygdsutveckling och en integrerad förvaltning av jordbruks- och naturresurser. På Caties 600 hektar stora försöksanläggning produceras kaffe, sockerrör, nötkött och mjölk.

12998338815_ebb45408b7_z

Den globala boskapsproduktionen har ett mycket stort ekologiskt fotavtryck, exempelvis härrör mellan 14,5 och 17 procent av de globala utsläppen av växthusgaser från boskapsproduktion. Boskapsproduktion är den starkaste drivkraften till avskogning i tropiska länder.

Caties mjölkkor tillbringar större delen av dagen på bete. I arbetet för att få gården Rainforest Alliance-certifierad har Catie bland annat planterat nytt bete i hagarna som är mer lättsmält och genererar mindre utsläpp. En annan viktig förändring är en omfattande trädplantering i hagarna. I tropikerna bedrivs stora mängder av boskapsproduktionen på skövlade marker helt utan träd.

Att införa agroforestry-jordbruk, där träd kombineras med andra grödor, är en central del av Rainforest Alliance arbete. Träden på Caties gård fyller flera viktiga funktioner. De ger skugga till korna vilket minskar värmestress och ökar mjölkproduktion. Träden fångar upp betydande mängder koldioxid, ökar den biologiska mångfalden och skapar viktiga livsmiljöer i odlingslandskapet.

På gården finns en ny effektiv mjölkningsanläggning. Vattnet som används i anläggningen samlas in från taken och lagras i stora tankar. Under regnperioden kan upp till 7 500 liter vatten samlas in om dagen och vattnet värms av solfångare. Gården har också en biodigester som omvandlar en del av gårdens gödsel till elektricitet. Området utanför mjölkningsanläggningen är skuggad för att skydda djuren när de väntar på att bli mjölkade.

12998735934_dd1956b045_z

De genomförda förändringarna har hittills halverat gårdens energianvändning och inneburit stora besparingar vad gäller användningen av vatten och gödsel. Catie planerar att installera ytterligare en biodigester och hoppas kunna reducera sin elförbrukning med hela 90 procent.

– Men detta är en kommersiell mjölkproduktion så alla de förbättringar som vi gör måste vara lönsama och generera ett ekonomiskt överskott till universitetet. Certifiering har gett oss möjlighet att föregå med gott exempel och visa att produktionen är hållbar och lönsam, vi har också visat att det är möjligt att kombinera produktiviteten med bevarande av lokala ekosystem, avslutar Caties vd José Joaquín Campos.

Tre boskapsverksamheter i Latinamerika har blivit Rainforest Alliance-certifierade: en grupp boskapsrancher i Brasilien, en vattenbuffelgård i Guatemala och en mjölkgård i Costa Rica.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.