Hur kan certifieringar hjälpa odlare att stå emot klimatförändringar?

I skuggträdens kronor skapas nya livsmiljöer för djurliv i alla storlekar.
I skuggträdens kronor skapas nya livsmiljöer för djurliv i alla storlekar.

Över hela världen ställer klimatförändringarna odlare inför mycket stora utmaningar. Kaffe och kakao är två grödor som är mycket känsliga för förändringar i temperatur och nederbördsmönster. I Elfenbenskusten och Ghana är kakaoodlarna särskilt utsatta eftersom kakaon ofta växer i monokulturer vilket gör odlingarna extra sårbara för klimatförändringar.

– En stor del av kakaon som konsumeras i Europa kommer från Elfenbenskusten och Ghana. Där har enorma arealer skog försvunnit och expansionen av kakaoodlingar har varit en av drivkrafterna. Kakaoodlingarna är nästan uteslutande småskaliga familjejordbruk på några få hektar och de är idag en livsviktig inkomstkälla för miljoner människor, säger Eric Servat från Rainforest Alliance som arbetat många år i regionen.

Klimatförändringarna hotar nu odlingarna och situationen förvärras av den skogsskövling som skett tidigare. Många odlingar sker i monokulturer och även om varje odling är liten ligger de tätt tillsammans och skapar stora arealer där det bara växer kakaoträd.

Kakaoträdet är, precis som kaffebusken, en växt som i vilt tillstånd växer i skuggan av större regnskogsträd. Den trivs i och behöver skugga, men dagens soldränkta monokulturer får allt svårare att klara sig i ett förändrat klimat.

Skuggträden skyddar kakaoodlingen mot sol, torka och skyfall.
Skuggträden skyddar kakaoodlingen mot sol, torka och skyfall.

I Ghana och Elfenbenskusten märks klimatförändringarna av att torrperioderna är varmare och längre och att regnet är mer intensivt men faller under kortare tid. Kakaoodlare får redan idag mindre skördar av lägre kvalitet, vilket innebär lägre inkomster. International Center for Tropical Agriculture visar att 2050 kommer arealen som är lämplig för att odla kakao och kaffe på minska drastiskt. En förändring som hotar försörjningsmöjligheterna för miljoner kakaoodlare.

­– Rainforest Alliance och våra samarbetspartners arbetar för att sprida hållbara jordbruksmetoder i regionen. Vi hjälper odlare att anpassa sina verksamheter till ett förändrat klimat, bland annat genom att utbilda och förespråka agroforestry-odlingar. Agroforestry innebär att större träd planteras i odlingarna för att skydda de lägre kakaoträden, säger Eric Servat.

­Förutom att skuggträden sänker temperaturen och skyddar odlingarna mot solen erbjuder träden en rad andra tjänster. Skuggträden reducerar erosion, förbättrar jordkvalitet samtidigt som de binder mer vatten, kol och kväve i odlingen.

– Skuggträden skapar en odling som är i bättre ekologisk balans och de ger en rad konkreta fördelar för odlarna. I trädkronorna skapas nya livsmiljöer för fåglar och insekter som bland annat förbättrar pollineringen. Skuggträden kan ge frukt och ved. Och när det är dags att ersätta de gamla kakaoträden kan skuggträden avverkas och säljas vilket skapar ytterligare en intäktskälla, avslutar Eric Servat.

Agroforestry-odlingar ersätter inte orörda skogars betydelse för biologisk mångfald eller för lokala klimat, men de är ett värdefullt komplement som skapar livsmiljöer i odlingslandskapet. De erbjuder jordbrukare ett alternativ till att flytta sina odlingar och är effektivt verktyg för att anpassa odlingar till ett förändrat klimat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.