Global efterfrågan påverkar enskilda kakaoodlare

Detta är andra inlägget i en serie om Rainforest Alliance arbete i Ghana. Jag följde med en grupp europeiska journalister som besökte Juabeso/Bia-regionen i västra Ghana en region som redan idag påverkas av klimatförändringar och Rainforest Alliance har i tre år arbetat med 36 byar för att skapa hållbara landskap. I detta inlägg berättar deltagare i en Farmer Field School om vad Rainforest Alliance har inneburit för dem.

Under 2012 steg antalet Rainforest Alliance-certifierade odlingar med mer än 300 % till 200 000 stycken. Cirka 10 procent av världens kakao kommer idag från Rainforest Alliance-certifierade odlingar.

Var fjortonde dag anordnas Farmer Field Schools i de olika byarna. Där kan deltagarna diskutera förändringar och lära sig att förbättra sina arbetsmetoder.
Var fjortonde dag anordnas Farmer Field Schools i de olika byarna. Där kan deltagarna diskutera förändringar och lära sig att förbättra sina arbetsmetoder.

Den starkast pådrivande faktorn bakom denna utveckling är de stora chokladföretagens åtaganden att köpa hållbart producerad kakao. Idag samarbetar företag med offentliga institutioner, som olika FN-program, nationella biståndsmyndigheter och regeringar i odlingsländerna, för att hjälpa odlare att ställa om till hållbarare metoder.

En av de starkaste drivkrafterna till företagens engagemang är att säkra den framtida tillgången på kakao. Den globala efterfrågan på kakao stiger årligen samtidigt som många av kakaoodlarna i Ghana och Elfenbenskusten, som står för merparten av världsproduktionen, ser sina skördar minska och lönsamheten falla på grund av klimatförändringar och dåliga odlingsmetoder.

Men det är ett stort avstånd från besluten i luftkonditionerade mötesrum i nord till den enskilda kakaoodlaren. I Ghana och Elfenbenskusten produceras kakaon av jordbrukare vars odlingar oftast bara är 2-3 hektar stora.

Att nå ut till hundratusentals odlare är ett omfattande arbete. Men för att åstadkomma varaktiga förändringar måste varje jordbrukare göras medveten om de utmaningar som finns och utbildas i hur odlingarna kan skötas bättre med hänsyn till såväl människor och miljö.

Längst ut i kedjan träffas kakaoodlare i så kallade Farmer Field Schools för att lära sig hur de kan förändra och förbättra sina verksamheter. När jag besökte en Farmer Field School i byn Eteso diskuterades barnarbete och hur odlarna ska hantera kakaobönorna efter skörd.

Deltagarna är överens om att projektet har inneburit stora fördelar och att ett av de stora gemensamma problemen är brist på kunskap.  Asante Nkuah William berättar att han tack vare Rainforest Alliance har blivit en bättre kakaoodlare.

– Den största skillnaden för mig har varit att jag har tredubblat storleken på min skörd. Jag har förändrat mycket. Jag har lärt mig beskära träden, använda gödsel på rätt sätt och slutat använda fel kemikalier. Innan Rainforest Alliance köpte jag det som vår lokala handlare sa att jag skulle använda, det var fel.

Asante har tagit bort de äldsta och minst lönsamma kakaoträden på sin odling och planterat nya. Samtidigt planterar han snabbväxande skuggträd som kommer att skydda hans odling från solen.

– När det en dag är dags att ersätta kakaoträden kan jag avverka skuggträden och sälja timret. På så vis får jag ytterligare en intäktskälla. Jag tycker att mitt liv här är mycket bra. Mina tre barn går i skolan och det är det viktigaste. Det är en försäkring i fall kakaoodlingen inte kommer att fungera i framtiden.

Klimatförändringarna är ett stort problem för kakaoodlarna och att anpassa odlingarna till ett förändrat klimat är en viktig del av Rainforest Alliance arbete. En åtgärd är att plantera högre träd i odlingen som skyddar och skuggar kakaoträden, så kallad agroforestry. Skuggträden förbättrar också jordkvalitén och binder mer vatten, kol och kväve i marken, vilket minskar behovet av konstgödsel.

Teresa Baido berättar att hon innan hon gick med i programmet inte visste hur klimatförändringarna påverkade hennes odlingar eller hur viktiga skuggträden var för att få större skördar.

– Innan projektet visste jag inte hur jag skulle använda konstgödsel på ett korrekt sätt. Då fick jag 7-8 säckar kakao från min odling, nu skördar jag 15 säckar. Jag har lärt mig hur jag kan gödsel på ett effektivt sätt, säger Teresa Baido.

Teresa har fyra flickor och tre pojkar. De äldsta barnen har inte gått i skolan utan arbetade med henne i kakaoodlingen.

– Tidigare arbetade de äldre barnen med att öppna kakaofrukten med machete. Nu vet jag att det är farligt och att barnen inte ska göra det. Mina yngsta barn går i skolan och jag är glad för deras skull. Skolan ger dem möjlighet att arbeta med något annat om de vill det, avslutar Teresa Baido.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.