Världshungerdagen – Hållbara livsmedelssystem för tryggad livsmedelsförsörjning

Samtidigt som övervikt blir ett allt större problem i många länder går en oerhörd stor mängd människor hungriga. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) är cirka 842 miljoner människor undernärda, det är var åttonde person på planeten. Två miljarder människor får inte tillräcklig näring för god hälsa. För att uppmärksamma problemet, har FAO organiserat Världshungerdagen (World Food Day) varje år sedan 1981. Temat för årets Världshungerdag, som äger rum den 16 oktober, är ”Hållbara livsmedelssystem för tryggad livsmedelsförsörjning.”

Till 2050 måste vi fördubbla livsmedelsproduktionen, då kommer jordens befolkning att passera nio miljarder. Mer av den producerade maten måste nå fram till tallrikarna, forskare uppskattar att mellan 30 procent till 50 procent av maten förstörs innan den når fram till konsumenten. Alla delar i kedjan från jord till bord måste förbättras och effektiviseras. Redan nu gör allt fler konsumenter medvetna val, handlar smart, köper närproducerade produkter och äter mer vegetabilier. Det är en positiv utveckling.

Eating

Men utmaningarna på odlingsnivån är stora. Många av världens hungriga är jordbrukare i utvecklingsländer. Faktum är att de flesta av världens fattiga är bönder och de flesta av världens bönder är fattiga. Många av dessa jordbrukare lider av låg produktivitet. Deras jordar eroderar och det finns konkurrens om mark och vattenresurser. Jordbruk står för 70 procent av färskvattenanvändningen och är den främsta drivkraften bakom skogsskövling och att våtmarker och andra ekosystem förstörs. Exempelvis står expanderande boskapsrancher för 90 procent av regnskogsskövlingen i Amazonas. Så hur ska odlare kunna fördubbla sin produktion samtidigt som de bevarar det naturkapital som de och deras odlingar är beroende av?

Rainforest Alliance och Sustainable Agriculture Network tog i början på 1990-talet fram riktlinjer för hur jordbruk skulle drivas ansvarsfullt ur miljö- och socialt perspektiv, samtidigt som de skulle vara ekonomiskt livskraftiga. Regelverket baseras på hållbarhetens tre pelare: miljö, etik och ekonomi, eftersom odlare måste förbättra sina verksamheter inom alla områden för att möta framtida utmaningar. Utmaningar som blir allt större i vår nya tidsålder, den antropocena, där mänskligheten är den största förändringsfaktorn på vår planet.

Rainforest Alliance angreppssätt är att ta fram riktlinjer och standarder som hjälper odlare att arbeta med naturen, inte mot den. Naturen är effektiv, flexibel och mångsidig, den återvinner och anpassar sig. Vi utbildar odlare – mer än en miljon hittills – så att de når våra standarder, vi skickar oberoende inspektörer som utvärderar deras arbete och vi certifierar odlare som klarar kraven. Certifiering ger odlare tillgång till bättre marknader och det gör det möjligt för konsumenter att belöna odlare som har slagit in på rätt spår – en god cirkel.

Ghana HenryFjonaHill

Det fungerar! Odlare i vårt program producerar mer på samma jordar, produktionsökningar på 20 procent och mer är vanliga, har ökad lönsamhet och minskade kostnader. Djurlivet återvänder till odlingslandskapet, vattendrag är renare, skogskövling stoppad och återplantering pågår.

Men räcker det?  Vi hjälper främst småskaliga jordbrukare i tropikerna, över 95 procent av de certifierade odlingarna, att på ett ansvarsfullt sätt få större skördar. Produktionsökningen sker samtidigt som lokala ekosystem skyddas och restaureras och som arbetares rättigheter tillvaratas. Vi arbetar inom några av de viktigaste och vanligaste exportgrödorna som kaffe, te, kakao, kryddor, palmolja, bananer, ananas. Men påverkar de framgångar som vi har inom våra grödor stapelgrödor som majs, vete, ris och soja som stora delar av mänskligheten är beroende av? Kan vi skala upp vårt arbete tillräckligt fort för att hålla jämna steg med den växande efterfrågan?

Bloggens läsare vet att Rainforest Alliance samarbetar med ledande globala livsmedelsföretag, företag som måste vara säkra på att de har tillgång till råvaror såväl nästa år som 2050. Vi arbetar sida vid sida med företag, forskare, andra NOG:er och nytänkande producenter för att hjälpa odlare att klara av framtida utmaningar i den antropocena tidsålder. Utmaningar som inkluderar klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, finansiella oroligheter och sviktande regeringar. Med tanke på omfattningarna av problemen vet vi att vi måste göra mycket mer. Vi välkomnar era idéer och stöd. Leta efter World Food Day aktiviteter i ditt område och ta dig tid att tacka en bonde idag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.