Hur bromsar Rainforest Alliance klimatförändringar?

climate-infographic-svStigande havsnivåer. Extrema väderomslag. Svåra översvämningar. Allt vanligare och intensivare naturkatastrofer. Om vi ​​inte gör något åt ​​klimatförändringarna nu, kan detta bli verklighet. Medan vissa klimatförändringar är resultatet av naturliga processer, är de mest betydande förändringarna av jordens temperatur orsakade av mänskliga aktiviteter – särskilt genom för stora utsläpp av växthusgaser i atmosfären, utsläpp som till stor del orsakas av skogsskövling, konvertering till jordbruk och ohållbar turism.

Rainforest Alliance hjälper samhällen och företag att minska avskogningen, plantera nya träd, skapa hållbara försörjningsmöjligheter och anpassa sina verksamheter till föränderliga klimatförhållanden. Genom certifiering och verifiering ger vi skogsbrukare, jordbrukare och turistföretag verktyg för att bevara sina resurser och ser till att de uppfyller stränga miljö-, sociala och ekonomiska standarder.

På Rainforest Alliance-certifierade odlingar får jordbrukare inte avskoga sin mark och måste arbeta för att förbättra jordmånen, skydda inhemska ekosystem och minska sin användning av energi, vatten och kemikalier. Därmed minskar utsläppen av växthusgaser, samtidigt som mängden kol som lagras av träd och vegetation på odlingarna ökar. I februari 2011 lanserade vi, tillsammans med våra partner i Sustainable Agriculture Network (SAN), en ny klimatmodul  med kriterier för att reducera utsläppen av växthusgaser och minska odlarnas sårbarhet mot klimatförändringar. De nya kriterierna förstärker de metoder som redan används på Rainforest Alliance-certifierade odlingar och lyfter fram de åtgärder som bäst motverkar klimatförändringar och ökar odlarnas anpassningsförmåga till ett förändrat klimat. Inom skogsbruket tvingar standarderna för certifiering enligt Forest Stewardship Council (FSC) fram åtgärder för att minska effekten av skogsavverkningar.

  • Vi har certifierat över 68,7 miljoner hektar skogsmark runt om i världen enligt de standarder som Forest Stewardship Council (FSC) tagit fram för ansvarsfullt skogsbruk. Det visar att ansvarsfullt skogsbruk kan vara ett livskraftigt alternativ till avskogning. En studie från Petén-regionen i Guatemala visade att FSC-certifierade områden har 20 gånger lägre avskogningstakt än närliggande skyddade områden.
  • Tillsammans med våra partner i Sustainable Agriculture Network (SAN) har vi hjälpt över 550 000 odlingar att införa metoder för att förhindra avskogning, minska sina utsläpp och anpassa sina verksamheter till förändrade klimatförhållanden. Tillsammans har vi också utvecklat standarder för hållbar boskapsuppfödning och ansvarsfull produktion av biobränsle, två verksamheter som bidrar till avskogningen och har en starkt negativ klimatpåverkan.
  • Vi arbetar också för att forma politiken kring klimatförändringarna på regional, nationell och internationell nivå. Vi förespråkar full delaktighet för ursprungsbefolkningar och lokala samhällen samt en politik som sätter ett ekonomiskt värde på bevarandet av biologisk mångfald och ekosystem.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.