SAN reviderar och vidareutvecklar standarden för tropiskt jordbruk

san-logoSustainable Agriculture Network (SAN) äger och utvecklar den standard/det regelverk som används vid Rainforest Alliance-certifiering av jordbruk. För att standarden ska anpassas till nya rön och fortsätta hjälpa odlare uppdateras den regelbundet. I detta blogginlägg berättar Oliver Bach, chef för standarder och policy på SAN, om hur vidareutvecklingen av standarden kommer att gå till.

”Sustainable Agriculture Network’s (SAN) standarder och principer för hållbart jordbruk togs fram i Latinamerika 1993. 1994 certifierades de första odlingarna som var bananplantage. Sedan dess har mer än 600 producentgrupper och 800 000 odlingar som tillsamman täcker en yta av 2,6 miljoner hektar blivit certifierade. Det finns certifierade odlingar i 43 länder i Afrika, Latinamerika, Asien. För att regelverket ska fungera optimalt för olika grödor och för förhållanden i olika regioner tas lokala tolkningar av SAN-standarden fram. Det arbetet sker i öppna processer där flera utomstående aktörer deltar.

En av SAN-standardens styrkor är att den kontinuerligt förnyas, att utvecklingen är evidensbaserad och att alla förändringar av standarden åtföljs av omfattande samråd och diskussioner med olika intressenter. Det är ett arbetssätt som garanterar att standarden både är nytänkande och att den drar nytta av den senaste forskningen för att hantera komplicerade frågor kring hållbart jordbruk.

Vår nuvarande standard publicerades 2010 och fast vi har gjort ändringar och kompletterat den med nya delar som exempelvis tillägg för boskapsproduktion och gruppcertifieringar är det nu dags att göra en noggrann översikt på alla våra standarder.

Vårt första förslag på den nya standarden är nu publicerad för offentligt samråd. I april har vi börjat genomföra öppna samrådsmöten för tre av våra standarder (Sustainable Agriculture Standard, Standard for Sustainable Cattle Production Systems och Group Certification Standard). En av SAN’s prioritering är att den nya standarden ska vara ännu bättre anpassad för småskaliga odlingar och rancher. Cirka 90 % av de Rainforest Alliance-certifierade odlingarna är småskaliga.

Vår samrådsprocess inkluderar workshops som kommer att hållas över hela världen och vi hoppas att dessa kommer att ge oss ett brett spektrum av synpunkter. Den nya standarden beräknas vara klar under 2014 och kommer att tas i bruk under 2015.

I Stockholm genomförs en workshop den 4 juni. Det finns också möjlighet att kommentera standarden online på SAN Public Consultations.

Levnadslön

Fördelen med denna arbetsprocess, och det som också är själva utmaningen, är att den gör det möjligt för oss att ta itu med ett antal kniviga frågor som har uppstått sedan den senaste versionen publicerades. En av dessa är frågan om levnadslön.

På SAN har vi försökt ta fram en vidareutvecklad standard för levnadslön som rättvist balanserar försörjningsmöjligheter och hållbarhet för odlare och levnadsvillkor för arbetare och deras familjer.

SAN’s levnadslön kommer att täcka åtta grundläggande behov som bygger på det nuvarande kravet om betalning av lokalt definierad minimilön. Förutom de faktorer som inkluderas i 2010 års standard (som tillgång till dricksvatten, utbildning, sjukvård och anständiga bostäder), föreslår SAN’s internationella standard kommitté att en levnadslön ska täcka arbetstagaren och hans/hennes familjs kostnader för transporter till och från arbetet, kläder, mat och möjlighet att spara pengar för nödsituationer, inklusive brist på inkomst från arbetslöshet eller naturkatastrofer. Vi föreslår att alla certifierade gårdar når denna levnadslön inom fem år.

En av utmaningar med att definiera levnadslön är att det idag saknas en internationellt överenskommen metod för hur en skälig lön för varje land och varje omständighet ska räknas ut. Under 2013 kommer SAN att utvärdera och rekommendera olika beräkningsmetoder som kan användas vid revisioner av odlingar. SAN kommer också att utveckla indikatorer så att olika lokala beräkningar kan anpassas och bli så likvärdiga som möjligt.

SAN kommer att i detta arbeta fortsätta att lita på sin arbetsprocess där lokala riktlinjer och indikatorer tas fram i samråd med lokala aktörer för att hjälpa odlare att nå de nya kraven på levnadslön. Vårt mål är att säkerställa att certifiering ser till att arbetstagarna i framtiden får en reell levnadslön.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.