En föregångare inom klimatvänligt kaffe

Kaffeplantaget Daterra i Brasilien är internationellt lika känt för kvalitén på sitt kaffe som för sitt miljöarbete. Troels Overdal Poulsen från Köpenhamn använde kaffe från Daterra när han vann barrista världsmästerskapen 2005 och Daterra var en av de första kaffeodlingarna som verifierades enligt Sustainable Agriculture Network:s (SAN) klimatmodul. Odlingen har avsatt hälften av sin areal som miljöskyddsområden. Där har biologer bland annat hittat macaw-papegojor, ugglor, jättemyrslokar och jaguarspår.

scarlet-macaw-esteban-ericksen

Daterra som ligger i cerradon, ett savannområde i sydöstra Brasilien som täcker cirka en femtedel av landets yta, ägs av filantropen och kaffeexperten Louis Norbeto Pascoal. Företaget startades av morfar Miguel 1902 som immigrerade från Italien. Louis Norbeto introducerade kaffe på familjens odlingar 1974.

Daterra har alltid haft ett starkt miljöfokus och är idag en föregångare inom klimatvänlig kaffeodling. 2003 var Daterra den första brasilianska kaffeodlingen att bli Rainforest Alliance-certifierad. 2011 nåddes en annan milstolpe när man blev den andra kaffeodlingen i världen som verifierades enligt Rainforest Alliance klimatmodul, ett frivilligt tillägg av regler som kompletterar den vanliga Rainforest Alliance-certifieringen.

När arbetet för att ställa om odlingen till klimatkriterierna inleddes visade det sig att många av de förespråkade arbetsmetoderna redan användes. Den första bedömningen visade också att odlingen band mer kol i marken än vad den släppte ut, vilket gör det möjligt att i framtiden skapa ytterligare en intäktskälla genom att sälja utsläppsrätter.

– Klimatvänligt jordbruk är framtiden, det finns helt enkelt inga andra alternativ, säger Louis Norbeto Pascoal.

Daterra är en stor odling på cirka 6000 hektar och kaffet odlas som en monokultur utan skyddande skuggträd. Men arbetet för att bevara den biologiska mångfalden ges stort utrymme och hälften av arealen är avsatt som naturskyddsområden. Det skapar livsmiljöer i odlingslandskapet för djurlivet och ökar inlagringen av kol. Att bevara vattenresurser, hantera avfall korrekt och minimera användningen av växtskyddsmedel är andra prioriterade områden. Daterra arbetar exempelvis bara med mekanisk ogräsbekämpning.

Odlingen ligger långt fram vad gäller social hållbarhet. De anställda deltar i ett vinstdelningsprogram och har tillgång till sjukvård och barnomsorg.

– Hållbarhetsarbete inom jordbruket är en dynamiskprocess som vi kontinuerligt måste utveckla och förbättra. Daterras framgångar och åtagande är glädjande eftersom det är ett exempel på en producent som är villiga att anta de stora utmaningar vi står inför, säger Eduardo Trevisan, vice ordförande på IMAFLORA. IMAFLORA är en av medlemmarna i SAN och är Rainforest Alliance partner i Brasilien.

Sustainable Agriculture Network:s (SAN) klimatverifiering är ett frivilligt tillägg till Rainforest Alliance-certifieringen. Odlare som blir verifierade måste bland annat lära sig hur klimatförändringarna påverkar deras odlingar, ta fram planer för hur verksamheten ska anpassas till förändringarna, minska utsläppen av växthusgaser från gödsel, bekämpningsmedel, fossila bränslen och eventuell djurhållning. Klimatverifierade odlingar genomför ytterligare åtgärder för att öka inlagringen av kol på sina odlingar genom att skydda skogar, underlätta naturlig föryngring av inhemska träd och plantering av nya träd. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.