Småskaligt skogsbruk i Mexiko skapar en hållbar framtid

Mexiko har den femte största biologiska mångfalden i världen. Landets skogar täcker 28,6 procent av landytan är mycket artrika med över 1000 olika inhemska trädarter.  Men Mexiko är också ett av de länder där skogsskövlingen sker snabbast. Rainforest Alliance arbetat med lokalsamhällen över hela landet för att stoppa avskogningen. Vi hjälper samhällen att förändra skogsbruksmetoder och för att skapa långsiktiga försörjningsmöjligheter. Denna vecka beskriver vi hur arbetet sker i Ixtepeji samhället i Oaxaca regionen.

Fantastisk utsikt från de vindlande vägarna i bergen.
Fantastisk utsikt från de vindlande vägarna i bergen.

Ixtepeji Community Forest Park ligger på 2500 meters höjd i bergskedjan Sierra Madre Del Sur i södra Mexiko. Idag står hela 80 procent av Mexicos skogar under lokal lagstiftning och förvaltning och den lokala Zapotec befolkningen kontrollerar ett 21 372 hektar stort område. Det decentraliserade styret har gett invånarna i Ixtepeji ett större inflytande över hur skogen ska förvaltas.

Boskap strövar fritt i skogen och är en värdefull inkomstkälla
Boskap strövar fritt i skogen och är en värdefull inkomstkälla

Cirka 3 834 hektar av skogen har öppnats upp för skogsbruk som bedrivs mycket varsamt. Vissa av skogsbruksområdena har blivit FSC-certifierade av Rainforest Alliance. Skogsbruksområdet är indelat i zoner och vid avverkning skördas enstaka träd av olika arter. Därefter sker ingen avverkning i zonen under de kommande tio åren. Den försiktiga avverkningen möjliggör naturlig föryngring som också kompletteras med nyplantering av träd.

Selektiv avverkning av ett fåtal större träd är en viktig inkomstkälla för befolkningen.
Selektiv avverkning av ett fåtal större träd är en viktig inkomstkälla för befolkningen.

Invånarna försörjer sig inte bara på skogsbruk. 1 924 hektar skog används för att skörda ormbunkar, bromeliaväxter och mossor – växter som bland annat används flitigt i mexikanska familjers julkrubbor.

Bromelior som växer i skogen skördas av invånarna.
Bromelior som växer i skogen skördas av invånarna.

2003 avsattes ytterligare 1 200 hektar för att starta en ekoturismverksamhet. Att utveckla ekoturism är ett effektivt sätt att kunna fortsätta skydda skogen, då den orörda skogen får ett värde. Besökare erbjuds övernattningsmöjligheter i familjstugor och ett större hus med enkelrum. Bland besökarna finns såväl fågelskådare och vandrare som turister som bara vill njuta av den fantastiska miljön.

Att utveckla ekoturismen är en viktig för att kunna fortsätta skydda skogen.
Att utveckla ekoturismen är en viktig för att kunna fortsätta skydda skogen.

Ixtepeji är ett bra exempel på en lokalbefolknings hållbarhetsarbete som inte enbart fokuserar på att bevara skyddad skog. Invånarna har skapat en dynamisk och produktiv miljö där den biologiska mångfalden bevaras samtidigt som lokalsamhällets övriga verksamheter sker i harmoni med naturen. Arbetssättet har gjort det möjligt för både dagens och framtida generationers invånare att försörja sig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.