Gästblogg – Paul Polman, CEO Unilever

2012 firade Rainforest Alliance 25 år. Det nya bloggåret startas med att Paul Polman, CEO på Unilever, ger sin syn på framtida utmaningar, Rainforest Alliance och vårt samarbete med Unilever.

Unilever Paul Polman

Under de senaste 25 åren har Rainforest Alliance inte bara banat väg för en vision om en hållbar framtid utan också tagit fram praktiska verktyg för hur vi ska nå dit.

Genom att ge jordbruks-, turism- och skogsverksamheter ekonomiska incitament för att sköta sina verksamheter på ett hållbart sätt har de skyddat ekosystem, förbättrat levnadsvillkor och förändrat odlingsmetoder.

Viktigast är kanske att Rainforest Alliance, genom sitt certifieringsprogram, gjort hållbarhet tillgängligt för den breda allmänheten. Idag ger den ”lilla gröna grodan” människor möjligheten att konsumera annorlunda och att delta i skapandet av en rättvisare värld för alla.

Rainforest Alliance har visat vad som kan uppnås när man arbetar i partnerskap, när samhällens och lokala ekosystems behov förenas, och när lösningar som utgår från det ömsesidiga beroendet mellan miljömässig, social och ekonomisk stabilitet lyfts fram.

I deras 25-års rapport ”Protecting our Planet” nämns att 15 procent av bananerna, 9,4 procent av teet och 3,3 procent av kaffet på världsmarknaden kommer från Rainforest Alliance-certifierade odlingar. Det är enastående bedrifter som organisationen förtjänar stort beröm för.

Unilever har arbetat med Rainforest Alliance sedan 2007, vi har som mål att alla jordbruksråvaror vi köper in ska komma från hållbara källor 2020. Det är ett mål som vi har gjort utomordentliga framsteg för att nå. Jag vill som CEO för Unilever personligen tacka Rainforest Alliance för deras del i detta arbete.

Men även om vi har all rätt att vara stolta över några av de framsteg som gjorts under det senaste 25 åren är det klart att vi inte har tiden på vår sida. Vi har helt enkelt inte ytterligare 25 år på oss för att rädda jorden för kommande generationer.

Trots utomordentligt arbete av Rainforest Alliance och andra organisationer är certifierade produkter en minoritet. Det stora flertalet råvaror produceras fortfarande utan någon garanti för deras hållbarhet.

Rainforest Alliance arbete har visat hur människor och miljö är beroende av varandra och gett oss en glimt av hur människor kan leva i harmoni med naturen. Men vi är fortfarande mycket långt från visionen att leva hållbart.

I takt med att befolkning ökar, att människor över hela världen vill förbättra sina liv, att kvalitén på odlingsmark försämras och att effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare kommer frågor som livsmedelssäkerhet, vattenbrist och fattigdom att komma allt mer i fokus.

Nu måste vi bygga vidare på våra framgångar. Vi måste använda den enorma drivkraft som rörelsen för ett hållbart jordbruk har skapat för att skala upp lösningar som utmanar ett status quo där över 850 miljoner människor går hungriga varje dag. Vi vet att vi står inför en formidabel utmaning men också att det är möjligt att nå framgång genom ihärdigt och beslutsamt arbete.

Dagens system fungerar inte. Att inbilla sig någonting annat vore en oförrätt. Sprickan mellan fattig och rik blir allt större – kvar finns millioner som får kämpa för sin försörjning och för att tillgodose sina dagliga behov vad gäller hälsa och hygien.

Inom många områden är flickor och kvinnor fortfarande marginaliserade, barn förnekade en utbildning, mänsklig potential förblir outnyttjad av ett globalt system som gynnar de få, inte de många.

Det verkar som om denna människans tidsålder – den antropocena – riskerar att implodera under trycket av vår ständigt växande befolkning och ständigt ökande efterfrågan. Därför måste vi ställa oss frågan vad som kan göras för att återställa balansen. För att hitta lösningar måste vi se över de system vi har skapat. Vi måste repa upp härvan av gårdagens lösningar för att hitta de verktyg som kan hjälpa oss framåt.

Som 2008 års finanskris, ilskan i den arabiska våren eller Occupy Wall Street- rörelsen har visat är den moderna kapitalismen bristfällig. Moraliskt och etiskt bankrutt har den skapat extrema rikedomar, stora skulder för både individer och stater. Den har skapat finansiella instrument som har tvivelaktiga sociala värden och en ohållbar användning av knappa naturresurser.

Vi måste ta tillvara kapitalismens positiva sidor, energin, företagarandan och kreativiteten. Drivkrafter som har lyft närmare en halv miljard människor ur fattigdom, som har revolutionerat hälso- och sjukvård och som har skapat den digitala teknik som förändrar människors liv överallt. Vi måste använda drivkrafterna för att skapa en ny världsordning som ser till både den växande befolkningens behov och planetens begränsningar. En världsordning som tar till sig visionen att leva hållbart.

På Unilever har utmaningen att göra affärer ansvarsfullt – att ge till samhället snarare än att ta från det – resulterat i en ny affärsmodell, the Unilever Sustainable Living Plan.

The Sustainable Living Plan spänner över hela vår produktportfolio och alla länder vi är verksamma i. Den styr hur vi utvecklar våra varumärken, minskar våra kostnader, hjälper kunder och öppnar nya marknader på ett hållbart sätt.

Det centrala i vår vision är beslutsamheten att ta ansvar för vår påverkan i hela värdekedjan; från hur vi köper in råmaterial och våra produktionsmetoder till hur konsumenterna använder och gör sig av med våra produkter. Det är därför som vårt partnerskap med Rainforest Alliance betyder så mycket för oss.

Vi hoppas att genom att frikoppla tillväxt från miljöpåverkan kommer vi att göra det möjligt för fler människor att dra nytta av våra produkters hälso-, närings- och hygienegenskaper utan att påverka planeten negativt.

Vi tror också att vi genom att öka samarbetet med fler småskaliga odlare och -distributörer kommer kunna stödja en rättvis utveckling och bygga upp ekonomisk resiliens i utsatta samhällen.

Men trots våra ansträngningar att hjälpa odlare att förbättra sina inkomster och få större skördar genom Rainforest Alliance-certifieringen vet vi att vi har mycket arbete kvar för att säkerställa att våra insatser skapar varaktiga förändringar i hur människor lever sina liv, försörjer sina familjer och säkrar sin framtid.

Nästa vecka kan du läsa den andra delen av Paul Polmans blogginlägg. Då diskuterar han kvinnors och regeringars roll i hållbart jordbruk och om betydelsen av att sätta utmanande mål.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.