Goda nyheter för kakaoodlare

Eric Servat, ansvarig för Rainforest Alliance kakaoprogram, berättar om Rainforest Alliance tillväxt och de utmaningar som finns på kakaoodlingar i Elfenbenskusten.

Julen står för dörren, en högtid för umgänge med nära och kära men också en tid då vi äter mer choklad. Européer står för nästan halva världskonsumtionen av choklad. Merparten av chokladen har troligen tillverkats av kakao från Elfenbenskusten som är världens största kakaoproducent.

Rainforest Alliance arbete i Elfenbenskusten har växt dramatiskt på grund av de åtaganden som företag som Mars, Unilever, Mondeleze (tidigare Kraft Foods), Hersheys och världens största chokladtillverkare Barry Callebaut har gjort vad gäller inköp av hållbart producerat kakao. På bara sex år har Rainforest Alliance certifierat 60 000 kakaoodlingar.

Vad är det som driver denna utveckling?

Det finns mer än en miljon kakaoodlare i Elfenbenskusten. Den absoluta majoriteten av dem är småskaliga odlare. Utöver odlarna beräknas cirka 3 miljoner Ivorianer vara beroende av inkomster som är relaterade till kakao. Kakaoindustrin i Elfenbenskusten har under lång tid brottats med svåra utmaningar, stora svängningar i kakaopriset, utarmade jordar, fattigdom och barnarbete är några exempel. De låga kakaopriserna och den dåliga lönsamheten för kakaoodlare anses vara bidragande orsaker till Elfenbenskustens politiska instabilitet under de senaste 11 åren.

Samtidigt som efterfrågan på kakao växer (under det senaste århundradet har efterfrågan vuxit med cirka tre procent om året) hotas Elfenbenskustens långsiktiga förmåga att odla kakao av ohållbara jordbruksmetoder, fattigdom, skadedjur, svampar och klimatförändringar. Dåliga odlingsmetoder ger låga skördar som leder till låga inkomster. Vilket gör att allt färre vill ta över sina familjers odlingar.

Denna utveckling oroar med rätta företag som är beroende av kakao. För att skapa en hållbar framtid för Elfenbenskustens kakaoindustri måste kakaoodlarnas inkomster och skördar öka dramatiskt. Industrin har ingen framtid om utarmade jordar och misskötta odlingar ger dåliga skördar eller om de unga i jakt på ett bättre liv överger familjens odlingar.

En del av lösningen för att modernisera Elfenbenskustens kakaoodlingar är certifiering. Rainforest Alliance utbildar odlare så att de förbättrar sina odlingsmetoder, minimerar odlingens miljöbelastning, skyddar och restaurerar lokala ekosystem och tar sitt sociala ansvar.

En oberoende studie av Rainforest Alliance-certifieringens effekter hos kakaoodlare i Elfenbenskusten, utförd av Committee on Sustainability Assessment (COSA), visar att Rainforest Alliance-certifierade odlingar ökade sina skördar med 58 procent jämfört med ocertifierade odlingar och att nettoinkomsten på de certifierade odlingarna nästan fyrfaldigades. Studien visade också förbättringar inom en rad olika områden som hantering av vattenresurser, jordkvalitet och sociala frågor. Ett exempel är förbättrade resultat i skolan, 50 procent av tonåringarna på certifierade odlingar nådde kunskapsmålen för sin ålder jämfört med 13 procent på ocertifierade odlingar. Rainforest Alliance mål är att alla barn på certifierade odlingar ska nå kunskapsmålen, även om det finns mycket arbete kvar visar studien att vi är på väg åt rätt håll.

Det finns fortfarande stora utmaningar i Elfenbenskustens kakaosektor, kakaopriser och skördar är generellt sett för låga. Odlare är fortfarande fattiga och kämpar med knappa resurser. Olagligt barnarbete och andra övergrepp är fortfarande allt för vanligt, ett problem som har sina rötter i fattigdom.

Att utbilda odlare så att de kan certifiera sina odlingar är en metod som snabbt ökar storleken på både skördar och inkomster. På så vis hjälper vi jordbrukare att skapa en ekonomisk och miljömässigt hållbar grund för sina verksamheter.

Om jag avslutningsvis lyfter blicken från kakaoodlingarna i Elfenbenskusten är det tydligt att stora delar av jordbrukssektorn står inför liknande utmaningar med ökande efterfrågan och begränsade produktionsresurser. För att lyckas krävs en global omställning liknande den som görs i Elfenbenskusten: där mer mat produceras på samma areal utan att lokala ekosystem skadas. Våra erfarenheter visar att det är möjligt att klara dessa utmaningar genom att lära ut odlingsmetoder som är hållbara ur såväl miljömässiga, etiska och ekonomiska perspektiv.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.