Framgångsrika samarbeten i Elfenbenskusten

Dagens blogg är skriven av Danièle S. Kouassi som arbetar för Olam International som koordinator för företagets hållbarhetsarbete inom kakao. Här beskriver hon ett besök på ett kakaokooperativ i Elfenbenskusten.

Att kontinuerligt utbilda kakaoodlare om hur de kan förändra sina odlingsmetoder för att skapa långsiktigt hållbara odlingar är en viktig del av vårt och Rainforest Alliance arbete. En stor del av utbildningarna bedrivs i olika Farmer Field Schools. Vilket innebär att utbildningarna hålls ute på fältet där odlarna praktiskt kan använda sina nyvunna kunskaper.

Kakaoodlare vid Olams Farmer Field School

Dagens utbildning ska hållas i en liten skogsglänta och medan läraren och hans assistenter sätter upp en provisorisk white board, ett stort papper som spänns upp mellan två träd, börjar deltagarna hoppa, klappa händerna och föra oväsen. Tanken är att dels få igång deltagarna och lärare samtidigt som de som ännu inte är på plats ska höra att undervisningen snart börjar. Snart strömmar det till mer folk från alla håll.

När lugnet har lagt sig startar utbildningen med att olika ledare i kooperativet kommer med synpunkter och feedback. Ledare är mycket viktiga för att vi ska nå ut till de enskilda odlarna. Utbildningarna hålls var fjortonde dag och berör olika områden, vid detta tillfälle diskuterades barns rättigheter, förvaring, hantering och användning av bekämpningsmedel samt löner för arbetare.

Olam startade samarbetet med Rainforest Alliance 2009. En av de tydligaste förbättringarna som jag ser är förbättrad produktivitet och större skördar. Det är glädjande att se att de positiva förändringar som odlarna genomför inom miljö och sociala frågor också har en positiv effekt på deras ekonomi. Att förbättra odlarnas ekonomi är väldigt viktigt eftersom dessa odlare är mycket fattiga.

Sedan 2009 har Olams dotterföretag, Outspan Ivoire, hjälpt odlare i 15 kooperativ att bli Rainforest Alliance-certifierade. Förra året såldes 11 500 ton kakao som odlats på Rainforest Alliance-certifierade odlingar. Denna säsong skalar vi upp arbetet och hoppas att odlare vid 13 andra kooperativ ska bli certifierade.

När utbildningen är över besökte jag plantskolan där nya träd drivs fram. Att anlägga en planskola är ett av kraven för Rainforest Alliance-certifieringen. Att driva fram nya kakaoträd en viktig del för att säkra odlingarnas framtida avkastning och i förlängningen odlarnas inkomster. Det är också viktigt att ha en variation mellan olika sorters träd i odlingen för att skydda odlingarna från sjukdomar och insektsangrepp.

Plantskola för kakaoträd

Dagens sista besök ligger mig extra varmt om hjärtat. Det kooperativ som vi besökt är det mest välskötta kooperativ av de vi samarbetar med i Elfenbenskusten. Det har de största skördarna och har lyckats bäst med att införa alla de förbättringar som Rainforest Alliance-certifiering kräver. Som en belöning för och erkännande av deras hårda arbete, men också för att inspirerar andra kooperativ, beslöt Olam att investera i ett projekt som kooperativets medlemmar själva valde.

En lång dialog mellan kooperativets medlemmar startades för att besluta vad som behövdes mest. Kooperativets medlemmar delade in sig i tre grupper; äldre män, yngre män och kvinnor. Jag var fascinerad av hur väl processen löpte och hur alla åsikter representerades. Tillslut enades man om att det största gemensamma behovet var en mödravårdsklinik. Kliniken finns på plats idag och de liv som den räddar är ett resultat av kooperativets hårda arbete.

Danièle S. Kouassi vid en prisutdelning i för kakaoodlare

När jag ser tillbaka på de senaste årens samarbete med odlare och Rainforest Alliance är jag stolt över att vi har gjort det möjligt för odlarna att förbättra sina levnadsförhållanden. Engagemanget kring hållbarhetsarbete inom Olam har vuxit sig allt starkare och jag ser fram emot att ha ett fortsatt samarbete för att sprida goda exempel till flera.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.