Småskaliga kaffeodlare i Guatemala ställer om

Odlargruppen ADESC i Guatemala var den första grupp av småskaliga odlare som verifierade sina odlingar enligt Rainforest Alliance klimatmodul. Här kan du läsa om några konkreta förbättringar som genomförs på de certifierade kaffeodlingarna.

68 odlare ingår i gruppen ADESC vars odlingar ligger sju och en halvtimmes bilfärd norr om Guatemala City. ADESC bildades 2006 och har sedan grundandet samarbetat för att marknadsföra sitt kaffe. Gruppen samarbetar också för förbättra sina odlingsmetoder samt för att minska odlingarnas miljöpåverkan.

Ett av gruppens första mål var att alla odlingar skulle ställas om så att de kunde bli Rainforest Alliance-certifierade. Tack vare hårt arbete och stöd från Nespressos AAA-program blev samtliga odlingar certifierade 2008.

– Tidigare gjorde vi många saker fel, vi visste inte att vi kunde sköta odlingarna på ett bättre sätt, säger Servando del Valle, ADESC’s chef.

För att bli Rainforest Alliance-certifierad fick odlarna bland annat lov att förbättra sin avfallshantering, minska användningen av bekämpningsmedel, sluta jaga på odlingen, sluta hugga ner träd samt skydda och restaurera lokala ekosystem.

När Leticia Monzón visar de förändringar som hon gjort på sin 3,5 hektar stora kaffeodling är det de rena vattendragen hon visar först. Tidigare var vattendragen förorenade av spillvatten och avfall från hennes kaffekvarn. Kaffekvarnen används för att separera kaffebönan från fruktkött och skal. Idag recirkuleras vattnet som används i kvarnen vilket kraftigt reducerat vattenanvändningen. Det lilla vattnet som släpps ut fångas upp i en sedimentationsdamm ifrån vilken vattnet filtreras ner i marken.

Avloppsvatten från kaffekvarnen släpptes tidigare ut direkt i vattendragen. Idag är vattendragen rena tack vara de nya arbetsmetoder som Rainforest Alliance-certifieringen kräver.
Avloppsvatten från kaffekvarnen släpptes tidigare ut direkt i vattendragen. Idag är vattendragen rena tack vara de nya arbetsmetoder som Rainforest Alliance-certifieringen kräver.

Leticia visar också hur hon skapar terrasser i odlingen. Genom att plantera växter mellan kaffebuskarna motverkas jorderosion. Hon visar stolt upp spindelväv på buskarna, ett tecken på att den biologiska balansen har förbättrats och att de goda insekterna har återvänt till odlingen.

– Innan certifieringen tänkte jag aldrig på den biologiska mångfaldens betydelse för min odling, säger Leticia Monzón. Här finns en film där Leticia Monzón berättar om vad Rainforest Alliance-certifieringen har betytt för henne.

En modell vid ADESC kontor som visar odlarna hur olika marktäckare skyddar mot erosion.
En modell vid ADESC kontor som visar odlarna hur olika marktäckare skyddar mot erosion.

Förutom att odlarna har förbättrat miljön i och kring sina odlingar har de också förbättrat sin organisation. Gruppen har nu en styrelse som möts regelbundet och man samarbetar för att utveckla lokalsamhället. En viktig fråga har varit att skapa säkra arbetsförhållanden för alla arbetare.

Certifieringen har också inneburit ett ekonomiskt uppsving. Idag säljer ADESC sitt kaffe till Nespresso. Nespresso betalar en prispremie på åtta dollar per säck kaffe. 2011 såldes cirka 8000 säckar Rainforest Alliance-certifierat kaffe till Nespresso.

2011 började ADESC arbetet för att bli verifierade enligt Rainforest Alliance klimatmodul. 2012 var arbetet färdigt och odlarna hade ställt om sina verksamheter så att de minskar utsläppen av växthusgaser, ökar lagringen av kol i växter och mark på odlingarna och förbättrar odlingarnas anpassningsförmåga för klimatförändringar.

Mario Dionisio Valle visar hur han täcker den organiska gödningen för att minska avdunstning och utsläpp av växthusgaser.
Mario Dionisio Valle visar hur han täcker den organiska gödningen för att minska avdunstning och utsläpp av växthusgaser.

Mario Dionisio Valle som äger den 1,2 hektar stora odlingen El Rivetío berättar att medlemmarna under

Rainforest Alliance klimatutbildning lärde sig att gödsel är en stor källa till utsläpp av växthusgaser. Därför genomför odlarna numera årliga jordanalyser för att veta exakt vilken näring som behöver tillföras jorden. Gödningen grävs ner i små hål runt varje kaffebuske och hålen täcks för att minska utsläppen. I ett pilotprojekt hjälper Rainforest Alliance ADESC att installera utrustning som fångar in den metangas som odlingarnas komposter släpper ut. Målet är att den insamlade metangasen ska kunna användas av hushållen som på så vis inte bara skyddar atmosfären från utsläpp utan också producerar egen energi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.